Studentský kulturní klub by měl poskytnout zázemí studentským spolkům, prostor pro pořádání přednášek, workshopů 
a koncertů. Počítá se i s kavárnou a venkovním posezením.