Jednotný vizuální styl pro všechny své fakulty chce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Vedení školy proto vyhlásilo veřejnou soutěž, z níž by mělo vzejít nové moderní logo pro běžné použití.

„Chceme tak podpořit posilování dobrého jména naší univerzity. Jednotná vizuální prezentace školy jako silného celku je zejména v dnešní konkurenční době zásadní,“ vysvětlil rektor Libor Grubhoffer.

Soutěž je určená typografům a grafikům, přihlásit se mohou i studenti uměleckých oborů. Vítěze vybere komise, autor nejlepšího návrhu získá finanční odměnu.

Škole však nadále zůstane i její tradiční logo – pečeť, která odráží historické vazby v jihočeském regionu. Tu univerzita využívá již od roku 1991, autorem je grafik Radomír Postl.