Šest nových studijních oborů nabídne v nadcházejícím akademickém roce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Zájemci mohou podávat přihlášky do 15. března, na Zemědělské fakultě dokonce do 30. března.

Nejvíce novinek přichystala Pedagogická fakulta, otevřou tu hned pět oborů. „Poprvé nabídneme navazující neučitelský magisterský obor Vychovatelství se zaměřením na výchovu ke zdraví. Máme totiž již bakalářskou Výchovu ke zdraví a chyběla tu možnost pokračování. Absolventi se po tom pídili,“ uvedl proděkan pro studium Jan Holec. Ze stejného důvodu přibyly do nabídky i další dva navazující obory, a to učitelská Fyzika – Technická výchova a Fyzika – Informatika.

Zbývající dva obory jsou doktorské, jedná se o Teorii vzdělávání v matematice a Vzdělávání v biologii. „Z toho se radujeme nejvíce, Pedagogická fakulta nemá mnoho možností doktorského studia, tak si každého nového vážíme. Ten druhý navíc vznikl ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity a s Přírodovědeckou fakultou Univezity Karlovy,“ připomněl Holec.

Nejvíce žádaná je ale na Sociální pedagogika, každý rok se na ní hlásí zhruba 400 uchazečů, letos jich přijmou 120. „Roli tu často hrají praktické důvody. Mezi zájemci je mnoho těch, kteří již pracují, ale potřebují si doplnit vysokoškolské vzdělání,“ komentoval Holec. Vedle toho míří řada maturantů na učitelské obory s angličtinou. Mnozí absolventi pak ale ani učit nejdou a najdou uplatnění jinde.

Posledním novým oborem na univerzitě bude Aplikovaná matematika na Přírodovědecké fakultě. „Zaměřuje se na využití matematiky v biologii. Absolvent může pracovat v průmyslové a vývojové sféře, ve finančních a pojišťovacích společnostech, v privátním sektoru i ve veřejné a státní správě,“ popsal děkan Libor Grubhoffer.

V příštím akademickém roce chce dále Přírodovědecká fakulta postupně rozvíjet své biologické i nebiologické obory a velkou pozornost bude věnovat i spolupráci s univerzitou v rakouském Linci. V současné době obě školy připravují již druhý společný obor Bioinformatika.

Podle Grubhoffera mají maturanti tradičně zájem především o klasické biologické obory. „Ty oslovují vyhraněnou skupinu lidí, jež se zajímají o přírodní vědy a organismy. Hlásí se nám zájemci z celé České republiky i Slovenska,“ komentoval.

Oblíbená je ale i Aplikovaná informatika, která láká spíše studenty praktické, profesně zaměřené, s kladným vztahem k počítačům. A protože jsou podobné obory na řadě jiných škol, studují ji v Budějovicích hlavně Jihočeši. „Říkáme, že je to pro kluky z Branišovské,“ dodal s úsměvem Grubhoffer.

Kromě novinek se na Jihočeské univerzitě vyučuje více než 240 dalších oborů se specializacemi. Například Teologická fakulta před nedávnem otevřela navazující magisterské studium Filozofie, které je jediné v jižních Čechách.

Největší zájem však fakulta dlouhodobě zaznamenává u sociálních oborů, které se tu vyučují s důrazem na hodnotové a etické otázky. „Je to relativně nový obor, před dvaceti lety se něco takového moc studovat nedalo, a proto láká. Navíc je tu i pragmatický důvod. Lidé, kteří v těchto oblastech pracují, musí mít nyní podle zákona alespoň bakalářské vzdělání, takže je velké množství těch, kteří to teď dohánějí,“ vysvětlil Machula.

Zemědělská fakulta stále láká na loňskou novinku – obor Biotechnologie zpracování biomasy. Do budoucna chce děkan Miloslav Šoch ještě akreditovat magisterský obor Mechanizace, protože právě o studium takto zaměřených předmětů je v poslední době zájem. Velké množství maturantů se ale tradičně hlásí také na Pozemkové úpravy a převody nemovitostí.

Unikátní součástí Jihočeské univerzity je Fakulta rybářství a ochrany vod, jediná svého druhu ve střední Evropě. Zde chystají magisterský obor Rybářství. „Čekáme akreditaci ještě letos,“ doplnil děkan Otomar Linhart. Fakulta ale nebude přijímat velké množství studentů. Chce si vybírat jen ty nejkvalitnější.

V následujících letech čekají rybáře i další velké změny. „Do roku 2013 proinvestujeme asi 400 milionů korun. Půjde to především na tři budovy ve Vodňanech, chceme si pořídit moderní vybavení a vybudovat pracoviště na špičkové úrovni,“ dodal Linhart.

Podle prorektora pro studium Zdeňka Brandla má nyní Jihočeská univerzita již dobře uspořádanou strukturu fakult. Některé obory tu však stále chybí, především technické. „Jejich absolventi by se v regionu jistě dobře uplatnili. Jenže při současném nadbytku kapacit vysokých škol, není jejich zřizování potřebné,“ uvedl.

Univerzita přijímá přihlášky do poloviny března, Zemědělská fakulta ještě déle. Loni o studium na budějovické vysoké škole usilovalo 11 556 maturantů.