Nejen zjistit vše podstatné o studijních oborech, ale také si prohlédnout moderní laboratoře, chovy ryb i psí útulek mohou příští týden zájemci na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Ta pořádá v pátek 21. ledna Den otevřených dveří. Svá pracoviště zpřístupní všechny fakulty.

V půl desáté začíná program na Přírodovědecké fakultě, která sídlí v areálu kampusu v Branišovské ulici. Vyučující zde neprve představí nabízené bakalářské obory, poté se zájemci mohou dozvědět něco o ekologických projektech fakulty nebo výzkumu na Papui a nahlédnout i do učeben. „Ukážeme určitě všechna pracoviště, například moderní laboratoře či nové centrum polárního výzkumu, které by se mohlo líbit studenomilným návštěvníkům,“ uvedl děkan Libor Grubhoffer.
Fakulta se pochlubí také svými zvířaty, především chovem afrických savců rypošů. „Jsou to velmi zajímaví živočichové. Jedná se o velké hlodavce, kteří žijí v systému podzemních chodeb a v jejich vzájemných vztazích se odráží složitá sociální struktura,“ dodal Grubhoffer. Součástí Dne otevřených dveří bude dále promítání unikátních filmů s přírodovědeckou tématikou a možnost besedovat se studenty. Podrobný rozpis všech akcí najdou zájemci na stránkách www.prf.jcu.cz.
V příštím akademickém roce chce Přírodovědecká fakulta nadále rozvíjet své biologické i nebiologické obory a velkou pozornost bude věnovat i spolupráci s univerzitou v Linci. V současné době obě školy připravují již druhý společný obor Bioinformatika. Novinkou na fakultě je dosud Aplikovaná matematika, která se zaměřuje na uplatnění matematiky v biologii.
Podle Grubhoffera mají maturanti tradičně zájem především o klasické biologické obory. „Ty oslovují vyhraněnou skupinu lidí, jež se zajímají o přírodní vědy a organismy. Hlásí se nám zájemci z celé České republiky i Slovenska,“ komentoval.

Ekonomická fakulta bude svou nabídku pro akademický rok 2011/20012 prezentovat hned několikrát. V 9, 11 a 13 hodin začíná v učebně F3 v budově na Studentské ulici hlavní informační přednáška. Zájemci se tu dozví o studiu i podmínkách přijímacích zkoušek. Poté mohou návštěvníci získat ještě podobnější informace od garantů jednotlivých oborů. Ti budou k dispozici v pavilonu F až do 16 hodin. V téže době si lze také prohlédnout učebny a další pracoviště fakulty.

Společnou přednáškou přivítá návštěvníky i Zemědělská fakulta. Začátky jsou v 9, 11 a 13.30 hodin v pavilonu M. „Poté přijdou garanti oborů a zájemce vezmou na svá pracoviště. Maturanti si tak budou moci prohlédnout laboratoře a dílny a vyzkoušet i některé lehčí pokusy,“ doplnil děkan fakulty Miloslav Šoch.
V rámci Dne otevřených dveří zavítají návštěvníci i do psího útulku, který fakulta spravuje, a na školní zemědělský statek. „K vidění bude nejen veškeré zařízení, ale i ukázkové chovy. Máme tam zástupce prakticky všech hospodářských zvířat. Říkáme tomu malá zoologická zahrada,“ podotkl Šoch.
Největší novinkou na Zemědělské fakultě je podle něj obor Biotechnologie zpracování biomasy, který má zatím jen několik studentů, ale postupně se rozšiřuje. Do budoucna chce děkan akreditovat magisterský obor Mechanizace, protože právě o studium takto zaměřených předmětů je v poslední době zájem. Velké množství maturantů se ale tradičně hlásí také na Pozemkové úpravy a převody nemovitostí.

V 10 hodin začínají prezentace na Zdravotně sociální fakultě. V budově v ulici J. Boreckého představí vyučující mimo jiné obor Speciální pedagogika, Civilní nouzová připravenost či Rehabilitační – psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Druhá budova, v ulici U Výstaviště bude patřit například oborům Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie nebo Ošetřovatelství. U vchodů najdou návštěvníci také informace, ve které posluchárně jsou k dispozici zástupci jednotlivých kateder.
Ve vestibulu první z jmenovaných budov bude navíc po celou dobu k vidění výstava fotografií z programu Pět P a snímků na téma sociální práce s dětmi v Zambii. Zároveň se bude promítat dokument o humanitární pomoci v Africe, na níž se pedagogové a studenti Zdravotně sociální fakulty aktivně podílejí, či film o canisterapii. Přítomni budou i samotní studenti, kteří se do těchto činností zapojují.

Dvě setkání s maturanty chystá na Den otevřených dveří Teologická fakulta ve svém sídle v Kněžské ulici. V učebně číslo 210 získají od 10 a 13 hodin návštěvníci informace o všech studijních oborech a budou moci i diskutovat s vyučujícími. „Potom bude následovat prohlídka fakulty. My samozřejmě nemáme laboratoře nebo něco podobného, ale zájemcům ukážeme učebny i knihovnu,“ uvedl děkan Tomáš Machula.
Novinkou je loni otevřený navazující magisterský obor Filozofie, jediný svého druhu na jihu Čech. Největší zájem však
fakulta dlouhodobě zaznamenává u sociálních oborů, které se tu vyučují s důrazem na hodnotové a etické otázky, a to v denní i kombinované formě. „Je to relativně nový obor, před dvaceti lety se něco takového moc studovat nedalo, a proto láká. Navíc je tu i pragamatický důvod. Lidé, kteří v těchto oblastech pracují, musí mít nyní podle zákona alespoň bakalářské vzdělání, takže je velké množství těch, kteří to teď dohánějí,“ vysvětlil Machula.

V 9.30 a 12 hodin začíná informační blok pro zájemce o studium na Filozofické fakultě. Přednášky se uskuteční v sále P1 v prvním patře nové budovy na Branišovské ulici. Poté budou maturantům k dispozici ještě zástupci jednotlivých kateder a chystají se i další prezentace. Jejich přesný rozpis je už nyní zveřejněn na webových stránkách www.ff.jcu.cz.
Na studijním oddělení si zájemci mohou po celý den vyzvednout formulář přihlášky ke studiu, složenky pro platbu administrativního poplatku i leták o počtech podaných přihlášek v minulých letech.

Do svého sídla v českobudějovické Jeronýmově ulici zve i Pedagogická fakulta. Již od 8.30 hodin tu vyučující představí studijní obory jako například Arteterapie, Psychologie, Historie nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Také zde mohou poté zájemci získat další informace od zástupců jednotlivých kateder.

Nejmladší součástí Jihočeské univerzity je Fakulta rybářství a ochrany vod. Ta představí své obory na Ústavu akvakultury v budějovické Husově ulici, a to od 9, 11 a 13 hodin. Do 15 hodin budou navíc zpřístupněny všechny učebny a knihovna. Promítat dokument o výzkumu ve Vodňanech a další filmy.
Zájemci mohou navštívit i vodňanské pracoviště fakulty a prohlédnout si zde takzvané experimentální objekty. „Na jednom z nich je 50 rybníčků, které slouží jako rybářská líheň. K vidění tedy bude velké množství různých ryb,“ popsal děkan Otomar Linhart.
Fakultu, která je svým zaměřením jediná ve střední Evropě, čekají v následujících letech velké změny. „Do roku 2013 proinvestujeme asi 400 milionů korun. Půjde to především na tři budovy ve Vodňanech, chceme si pořídit moderní vybavení a vybudovat pracoviště na špičkové úrovni,“ dodal Linhart.

Dveře v pátek 21. ledna otevře také Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech. V době od 10 do 12 hodin a od 13 do 15 hodin tu vyučující seznámí s obory i výsledky výzkumů. Výklad doprovodí audiovizuální ukázky. Poté bude následovat prohlídka laboratoří a dalších pracovišť, například biotechnologické haly s bioinkubátorem.