Nejméně přihlášek za posledních sedm let dorazilo na Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Podle rektora to však neznamená pokles zájmu maturantů, pouze se tak projevuje nepříznivý demografický vývoj. Škola navíc stále může přijmout jen čtvrtinu uchazečů.

Na osm fakult si letos podalo přihlášku celkem 11 268 zájemců. To je téměř o 800 méně než v minulém roce. „Začíná se tak už ukazovat nepříznivá demografická křivka, v současné době totiž klesá počet studentů na středních školách. Tento vývoj jsme očekávali," komentoval rektor školy Libor Grubhoffer.

Některé maturanty z Českých Budějovic ale studium na Jihočeské univerzitě skutečně neláká. „Chtěl bych se věnovat chemii nebo fyzice a zdejší nabídka mě moc nezaujala. Myslím, že lepší možnosti jsou v Praze," řekl devatenáctiletý Jan Telička. Jiní ale naopak oceňují například výzkum na Přírodovědecké fakultě.

Podle prorektora pro studium Miroslava Papáčka může škola letos přijmout asi 3000 uchazečů.

Přijímací řízení se na Jihočeské univerzitě uskuteční během června. Některé fakulty přijímají pouze na základě výsledků ze střední školy, jiné využívají testy nebo ústní a talentové zkoušky. Protože počet žádostí stále čtyřnásobně přesahuje kapacitu, může si škola podle Grubhoffera stále vybírat kvalitní uchazeče.

Musí však ještě počítat s omezeným rozpočtem pro následující období. „Přinutí nás to zpřísnit vstup absolventů bakalářských oborů do navazujících magisterských oborů. Podobné omezení se bude týkat i doktorských programů," komentoval rektor.

Hrozí tak odliv studentů či zájemců o studium na soukromé vysoké školy. Tomu chce Jihočeská univerzita čelit důrazem na kvalitu vzdělávání, hledáním nových forem výuky a zejména využívání mezinárodních kontaktů.

Lidé, kteří nestihli včas podat přihlášku ke studiu, mají také ještě šanci. Druhé kolo přijímacího řízení vypsaly Teologická fakulta a Fakulta rybářství a ochrany vod. Dohromady nabízí 22 oborů, termíny jsou 17. a 3. srpna.

Univerzita navíc získala akreditaci pro nový navazující magisterský obor Literárně-historická studia. Vyučovat se začne již v nadcházejícím akademickém roce, přijímací řízení se uskuteční v září.