V pětipodlažní budově bude sídlit filozofická fakulta, která se nyní potýká s nedostatkem místa ve své budově Na Mlýnské stoce v centru města. Do nových prostor v univerzitním kampusu se přestěhuje také rektorát, který nyní využívá pronajaté prostory Akademie věd.


Druhá, třípatrová stavba umožní vznik ústřední univerzitní knihovny a poskytne prostor pro jejích 675 000 svazků knih a studijní místo pro pět set vysokoškoláků.


O vrcholící stavbě v univerzitním kampusu pohovořil rektor Jihočeské univerzity, Václav Bůžek.


Jak pokračuje stavba nových budov v areálu univerzity?
Stavba filozofické fakulty, rektorátu a centrální knihovny postupuje podle harmonogramu. Předpokládáme, že se ani nic nezadrhne při dokončovacích pracích a při vybavování interiérů tak, aby v budově filozofické fakulty mohla být zahájena výuka na počátku nového akademického roku, tedy počátkem října 2009. Také předpokládáme, že centrální knihovna Jihočeské univerzity by zahájila provoz tak o měsíc či o měsíc a půl později, to znamená někdy kolem poloviny listopadu tohoto kalendářního roku.

Kolik v nové budově bude studovat posluchačů, přestěhuje se sem celá filozofická fakulta?
Bude tam pochopitelně celá filozofická fakulta, přestěhují se tam všechny její ústavy. Budou tam nejen pracovny učitelů, ale také moderně vybavené posluchárny a seminární místnosti. Výuka pro studenty filozofické fakulty by měla v naprosté většině probíhat v nové budově.

Nechá si univerzita budovy, ve kterých filozofická fakulta sídlí nyní, například budovu Na Mlýnské stoce?
Pochopitelně, je to náš majetek, ty si univerzita nechá. Zatím zvažujeme, jak budovy využijeme. Máme určité představy, že by se tam konala výuka některých jiných fakult, které potřebují větší prostory. Ale zatím o tom diskutujeme, takže nemůžu být konkrétnější.

Kolik bude celá stavba stát
Celá stavba filozofické fakulty, rektorátu a ústřední knihovny stojí zhruba čtyři sta milionů korun, což jsou peníze, které jsou vloženy ze státního rozpočtu. Do této částky se musíme vejít.