Příležitost prokázat své schopnosti a dovednosti na poli odborném i jazykovém nabízí studentům Konference prezentací v cizích jazycích, organizovaná pod záštitou rektora Václava Bůžka Jazykovým centrem Jihočeské univerzity. Studenti nefilologických oborů vysokých škol a univerzit si připraví v cizím jazyce prezentaci odborného tématu. Pro zahraniční studenty bude zřízena zvláštní sekce Čeština pro cizince, o kterou byl již vloni velký zájem.


Studenti vystoupí se svým příspěvkem před mezinárodní porotou složenou z řad jazykových odborníků a zástupců firem z Jihočeského kraje i ze zahraničí. V letošním ročníku zasedne v německé ekonomické sekci do poroty honorární konzul Rakouska Viktor Blanka.


Svou účast rovněž nabídla již tradičně rakouská Raiffeisen Landesbank, která mimo jiné poskytne i hlavní cenu pro vítěze, měsíční stáž ve své pobočce v Linci. Cílem akce je simulovat studentům prostředí, ve kterém řada z nich bude po absolvování studia působit.


Výuka cizích jazyků na úrovni univerzity či vysoké školy musí jednoznačně směřovat k praktickým potřebám zaměstnavatele. Vzrůstající zájem o účast na konferenci ze strany studentů univerzit a vysokých škol tento trend jednoznačně potvrzuje.


Akce bude zahájena 20. listopadu v 9 h v aule Jihočeské univerzity a zváni jsou na ni i zájemci z řad široké veřejnosti. (mf)