Společným tématem obou partnerů by se měla stát Šumava, konkrétně oblasti, které se potýkají s hospodářskou slabostí nebo špatnou dopravní obslužností.

„Obě strany se prostřednictvím vzájemné pomoci budou snažit najít klíč k řešení problémů,“ shrnula hlavní záměr spolupráce Kateřina Koželuhová, mluvčí Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Univerzita a kraj vidí v aktivní spolupráci výhody a vzájemně si mají co nabídnout. Spolupracovat by měly především v oblasti hospodářství, dopravy nebo ekologie, což bude přínosem pro region.

„Jihočeská univerzita může kraji nabídnout vedle výzkumných aktivit i vzdělání zaměstnanců veřejné správy nebo pomoc při ochraně přírody,“ nastínil spolupráci rektor Václav Bůžek a hejtman Jiří Zimola dodává: „Jihočeský kraj může na oplátku nabídnout stáže pedagogů a studentů v organizacích veřejné správy nebo aplikaci studentských výsledků v konkrétním životě.“