Jak uvedl Jiří Lipold, technický ředitel akciové společnosti ČEVAK, při odstávce bude instalováno zařízení na dávkování chlornanu sodného a manganistanu draselného pro zvýšení bezpečnosti provozu a zabezpečenosti kvality vody.

Úpravna v majetku města České Budějovice je v provozu 11. rok jako záložní zdroj pitné vody pro jihočeskou metropoli, které ji dodává souběžně s úpravnou vody Plav. „I v době její odstávky je tedy pitné vody pro krajské město a přilehlé obce dostatek, takže obyvatelé žádnou změnu nezaznamenají. Do provozu by se českobudějovická úpravna měla znovu vrátit v druhé polovině února,“ ujišťuje Jiří Lipold.

Co se s vodou děje
Podle Jitky Kramářové, vedoucí útvaru marketingu a komunikace, se surová voda do úpravny čerpá ze dvou nedalekých podzemních vrtů v Budějovické pánvi. Každý je hluboký okolo tří set metrů. Její výrobní kapacita v běžném provozu je 50 litrů za vteřinu, v případě potřeby to však může být až 80 litrů. „Voda, kterou získáváme z Budějovické pánve je velmi kvalitní, na úpravně z ní pouze odstraňujeme železo a mangan pomocí dávkování vápenného mléka a dále provzdušněním, usazováním a dvoustupňovou filtrací. Dezinfikujeme ji minimálním množstvím chloru,“ doplňuje Jiří Lipold.

Takto upravená voda je tlačena čerpadly pětikilometrovým potrubím profilu 400 milimetrů do hosínského vodojemu. Z něj gravitačně přitéká do vodovodní sítě Českých Budějovic.