Dolů vede kovový žebřík, nepříjemně úzký, studený a kluzký. Jakmile po něm sestoupáte, octnete se v úctyhodně velké, až trochu strašidelné místnosti. Obrovský prostor osvětluje jen jedna přenosná lampa, vzdálené kouty se stále topí ve tmě. Přesto nelze přehlédnout potrubí, řadu sloupů, odtokové kanály a schůdky se zábradlím, které svým vzhledem připomene filmové záběry vraků lodí. Každé slovo tu několikrát vrací ozvěna. Ve vzduchu se drží zvláštní vůně, která nenechá nikoho na pochybách, že tady vládne vodní živel.

Tak vypadá vypuštěná akumulační komora v Úpravně vody Plav. Obvykle je až po okraj naplněná vodou, která se odtud vydává na cestu do jihočeských kohoutků. Včera se tu ale procházeli pracovníci firmy ČEVAK s hadicemi a košťaty. Komoru totiž musí pravidelně kontrolovat a čistit.

„Celou komoru je nutné vyčistit od vápenatých a železitých sedimentů. Dále tu opravujeme vnitřní zařízení, pokud je to potřeba, a nakonec celý prostor vydezinfikujeme, abychom do domácností posílali skutečně kvalitní vodu,“ vysvětlil Ladislav Chyňava, vedoucí provozu úpravny.

V akumulační komoře se skladuje již upravená voda, která se následně čerpá do hlavních vodojemů na Včelné, Hosíně a v Bukovci a dále se roztéká po kraji. Jedna komora v Plavu pojme přes deset tisíc metrů krychlových vody. Její vypouštění tak trvá dlouhých dvanáct hodin.

Čistí zásobárnu jako hasiči

Vyprázdněnou plavskou zásobárnu čistili čtyři zaměstnanci firmy ČEVAK. „Máme tu nataženo několik hadic. Hrubá nečistota i usazený jemný písek z filtrace se nejprve vystříká tlakovou vodou a potom se to doladí košťaty,“ popsal strojník Josef Presl.

Náročná práce u hadice připadla Petru Beranovi. „Je to velká dřina, jsem z toho utahaný víc než z čehokoli jiného. Už chápu, jak je těžké být hasičem,“ líčil. Čištění navíc znepříjemňuje to, že v komoře je velká zima a vodohospodáře neuchrání před stříkající vodou ani vlastní oblečení. „Když ale doma piju vodu z kohoutku, tak alespoň vím, že je z opravdu čisté nádrže,“ dodal Beran s úsměvem.

Čištění komory zabere zaměstnancům firmy ČEVAK zhruba pět hodin. Opakovat jej musí každého půl roku. Protože jsou však v Plavě akumulační komory dvě, odběratelé nikdy nic nepoznají. „V druhé nádrži vždy voda zůstává, zároveň dostatečně předzásobíme i vodojemy. Zákazníci tedy vůbec nepocítí, že tady něco děláme,“ zdůraznil Chyňava.

Úpravna vody Plav byla dokončena na začátku 80. let minulého století. Pro celý kraj upravuje vodu z Římovské přehrady na Malši. „Surová voda se čerpá do úpravny, tady do ní přidáme síran železitý. Ten ve vodě vytváří vločky, na které se nabalují nečistoty,“ přiblížil Chyňava. Kal se poté usazuje v usazovacích nádržích a voda přepadá přes filtry právě do akumulačních komor.

Takto se v úpravně vyrobí 550 litrů pitné vody během jediné vteřiny. Jenom za loňský rok odtud tedy odteklo 16,5 milionu krychlových metrů čiré tekutiny, což znamená 32 milionů půllitrových lahví.

Úpravu ovlivňuje počasí

Celý proces úpravy ale ovlivňuje to, jaké je zrovna roční období. Především na jaře a na podzim je výroba pitné vody obtížnější. „Hodně se mění teplota a tím i kvalita vody v přehradě,“ vysvětlil Chyňava. Vodohospodáři proto odebírají vodu ze speciální věže pod hladinou, která má pět oken v různých výškách. Mohou si tak v kritickém období vybrat pro odběr tu nejideálnější hloubku.

O výsledné kvalitě vody nepochybuje ani sám Chyňava. Pije ji přímo z vodovodu. „Římovská voda je velice dobrá, nejlepší,“ uzavřel.

VODA PRO JIHOČECHY
V letech 1971 – 1978 byla na řece Malši vybudována vodárenská nádrž Římov. O tři roky později byla dokončena Úpravna vody Plav. Nádrž a úpravna spolu vytvořily základ dnešní Jihočeské vodárenské soustavy, která zásobuje vodou všech sedm okresů. Jedná se o území s rozlohou cca 6300 kilometrů čtverečních a cca 540 tisíci obyvatel.
Surová voda se do úpravny v Plavu přivádí potrubím. Z takzvané uklidňovací komory přepadá do směšovací komory, kde se dávkují chemikálie. Poté voda projde přes usazovací nádrže a filtry do akumulační komory. Odtud je čerpána do jednotlivých vodojemů.
zdroj: www.cevak.cz