„Přestože dnes máme velmi kvalitní vodu, chceme ji zlepšovat, abychom ji v nejvyšší kvalitě dostali dálkovým potrubím i do těch nejvzdálenějších míst kraje. To jsou už pomalu stokilometrové vzdálenosti,“ vysvětlil ředitel Jihočeského vodárenského svazu (JVS) Antonín Princ.

Voda z Římovské přehrady upravená v Plavu zásobuje nejen celou krajskou metropoli, ale také Tábor, Písek, Strakonice či Jindřichův Hradec.
Letos se v plavské úpravně dokončily modernizace zaměřené na zkvalitnění surové vody. „Byly to úpravy na vápenném hospodářství a na usazovacích nádržích,“ přiblížil provozní náměstek JVS Vladimír Fürth.

Konkrétně se jedná o rekonstrukci vápenných sytičů, díky čemuž se bude vápno, které se přidává do vody, lépe rozpouštět.

Na dvou z patnácti usazovacích nádrží se také instalovalo nové zařízení na automatické a rovnoměrné odsávání kalu, což doposud pracovníci úpravny dělali ručně.

„Zařízení už je ve zkušebním provozu, na normální provoz by mělo přejít v září,“ dodal Fürth. Investice si vyžádala 29 milionů korun a Svaz na ni využil i zdroje z evropských fondů.

Pro případ povodní

Modernizace v plavské úpravně vody budou pokračovat i v příštím roce. JVS má připraven projekt, který si vyžádá asi 200 milionů korun a nějž bude žádat o dotace na podzim tohoto roku.

Dovybavit se má zbylých třináct usazovacích nádrží a má se zavést i nová technologie ozonizace. Úpravna vody v Plavě tak bude moci vyrábět co nejkvalitnější vodu i v případě, že dojde k náhlému zhoršení v Římovské přehradě jako např. při povodni v roce 2002.

Plavská úpravna vyrobí za vteřinu 600 litrů pitné vody a zásobuje 350 000 Jihočechů.