Podle zastupitelky Petry Šebestíkové by se stěhování týkalo hlavně odborů, kde jsou přepážková místa a větší podíl jednání s občany, například by šlo o stavební úřad nebo odbor dopravy. „Přesun by se mohl uskutečnit v horizontu pěti let," říká Petra Šebestíková.

Teď bude město hledat firmu, která by připravila projekt pro přeměnu kasáren. Rada města počítá s tím, že projekt vyjde obecní pokladnu možná až na 20 milionů korun. Areál se rozkládá mezi sochou Jana Žižky z Trocnova a obchodním domem Mercury. Město zde od státu převzalo dvě budovy a část nemovitostí patří ještě soudu a celní správě.

Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové by výhodou nového umístění úředníků bylo především dopravní spojení. „Byly by tu dobré možnosti parkování a přístupy vlakem i autobusem," upozorňuje Ivana Popelová. Obyvatelům města i přespolním by při sestěhování úředníků také ubylo hledání odborů po budovách v Kněžské nebo Jeronýmově ulici.

Náměstkyně primátora dodává, že českobudějovický magistrát má v některých oblastech působnosti na starost až 140 000 lidí. Kromě krajského města totiž často vykonává státní správu i pro okolní obce. Na stavební práce by město chtělo získat dotační podporu.

Parkoviště v kasárnách 
teď drží celníci

Dva hlavní úkoly čekají českobudějovický magistrát, pokud bude chtít přeměnit bývalá kasárna v Žižkově třídě na nové sídlo úředníků. Je třeba sehnat peníze na přestavbu a také desítky parkovacích míst, která by se směnila s celní správou.

Ohledně peněz na přestavbu spoléhá radnice na dotace. Proměna kasáren by podle zastupitelky Petry Šebestíkové měla vyjít na 250 – 300 milionů korun. Ze dvou budov, které nyní radnici patří, by se možná přestavovala jen jedna a druhá by se pronajímala. Přesnější představu má dát radnici projekt, který chce nyní zadat.

Možná stejně obtížný oříšek, jako shánění peněz na obnovu areálu, představuje 
i skutečnost, že celníci teď mají v bývalých kasárnách přes 60 parkovacích míst. A najít pro ně náhradu, aby se prostor uvolnil třeba pro návštěvníky budoucího úřadu, určitě nebude jednoduché.

Podle náměstkyně primátora Ivany Popelové se o problému jedná a jednou z možností by byl přesun městské policie z Haškovy ulice k nádraží. „Jednáme o výměně v dostupné lokalitě," říká ohledně jednání s celníky Ivana Popelová, ale dodává, že zatím se teprve hledají různé varianty řešení.

Armáda si zatím stále v Žižkově třídě ponechala část kasáren směrem k Lannově třídě.