Jak ve středu 7. července informoval zpravodaj CNN Prima News, nejedná se o oficiální rozhodnutí obce Včelná. Referent František Mareš s plným vědomím obešel starostku, která je momentálně na dovolené. „Správní orgán konstatuje, že vesnice Včelná se za svého občana Adama Vojtěcha stydí,“ napsal referent Obecního úřadu Včelná.

Starostka zasáhla

O krocích úředníka obecního úřadu se starostka Včelné Miroslava Stránská dozvěděla ve středu ze sociálních sítí. „K dnešnímu dni jsem panu Marešovi odejmula oprávnění pro vedení správních řízení o rušení údaje o místu trvalého pobytu z moci úřední jako oprávněná úřední osoba. Následně vydám usnesení o zrušení tohoto správního řízení vůči panu Vojtěchovi. Panu ministrovi jej doručím s omluvou,“ informovala ve čtvrtek na dotaz Deníku starostka.

Redakci Deníku poskytl komentář této kauzy i ministr Adam Vojtěch. "Zcela respektuji právo všech na jiný názor. Nicméně způsob, kterým ho vyjádřil tento pan úředník z obecního úřadu, nelze vnímat jako občanskou aktivitu, ale jako zneužití pravomoci úřední osoby a porušení zákona," míní jihočeský ministr zdravotnictví.

Neprofesionální jednání

Podle jeho slov využil svůj přístup k osobním údajům. "Navíc dopis poskytl médiím. Jednoznačně tady došlo k nezákonnému postupu i překročení všech hranic profesionálního chování. Věřím, že vedení obce skutečnost prověří. Odvolávat se neplánuji, protože celý dokument je zcela nezákonný," zmínil Adam Vojtěch.

Úřední osoba, která v úmyslu způsobit jinému škodu nebo jinou závažnou újmu anebo opatřit sobě nebo jinému neoprávněný prospěch překročí svou pravomoc může být podle trestního zákona potrestána odnětím svobody na jeden až pět let nebo zákazem činnosti.