O radikálním kroku, ke kterému dal souhlas ředitel krajského úřadu Luboš Průša, a o důvodech, které k odvolání dlouholetého tajemníka vedly, informoval kolegy primátor Juraj Thoma.


Zároveň představil nástupce, jenž bude post tajemníka zastávat během přechodného období do okamžiku, kdy bude na základě výběrového řízení jmenován nový tajemník. Je jím dosavadní vedoucí správního odboru Václav Suchopár.


Ten má již nyní jasno v povinnostech, které po přechodné období spočinou na jeho bedrech. „Základní prioritou je v souladu s platnými právními předpisy řídit magistrát, dále je nutné bezproblémové zorganizování voleb na území města, a to jak do Poslanecké sněmovny v květnu, tak komunálních voleb v říjnu. Odbory s přenesenou působností musí také zjednodušit a zefektivnit správní řízení po stránce ogranizační. Potřeba je také inventura pracovních míst na magistrátu,“ zrekapituloval Suchopár.


Se změnou na postu tajemníka souvisí také zlom v takzvané stěračové kauze, kterou nemohl právě kvůli podezření Řeřábka z vandalského činu řešit českobudějovický magistrát. „Spis se bude vracet, protože pominuly důvody podjatosti. Řešit jej bude standardně oddělení majetkových přestupků správního odboru,“ říká Václav Suchopár.