Předehrou pouti bylo večer 29. září představení Lucerna, které sehráli místní ochotníci. V sobotu dopoledne pak náves ovládla sousedská snídaně ve stylu 30. let minulého století, při které nechyběla dobová hudba nebo oblečení.

Při pouti byla pokřtěna také malá brožura Deset let kašny Tomáše Prolla ve Voselnu, která se jednak podrobně vrací k instalaci originální kašny na návsi, ale také mapuje posledních deset let života v Úsilném.

Voselno nebo Úsilné

Brožuru společně připravili spisovatel Petr Anderle, starosta Pavel Kašpárek a bývalý kronikář Václav Mrázek. Brožura vznikla až kvapíkovým tempem. „Nebylo na to mnoho času,“ zmínil přímo na návsi pro Deník Petr Anderle s tím, že od vzniku myšlenky do vytištění uplynuly jen tři neděle. Petr Anderle ale mohl navázat i na své minulé publikace o Úsilném - Dva kluci z Voselna o dvou umělcích a také titul Úsilné či Voselno. „Tam jsem se pustil trošku do historie. Čerpal jsem z historických materiálů,“ zmínil Petr Anderle a dodal, že využil i další zdroje. Název Voselno skutečně existoval a pro obec se používal, protože se zde chovali osli využívaní v okolí v dolech na stříbro.

Svatováclavská slavnost v Třeboni. Nabídly stánky s občerstvením i výrobky řemeslníků a nechyběl ani kulturní program na jevišti.
Na Svatováclavské slavnosti vyrazily davy. Lidé se těšili na sv. Václava i trhy

V roce 1924 ale obecní rada požádala o změnu názvu z Oselno na Úsilné. „Odborník na názvy obcí dělal expertízu a uvedl v ní, že na názvu Oselno není nic hanlivého. Jeho verdikt měl být určující pro to, jaký název obce se bude používat. Ale obyvatelé se rozhodli, že přijmou název Úsilné, který však nemá oporu v pramenech,“ zmínil Petr Anderle. Pro místní byl název Oselno urážlivý. Krátce je i o této zajímavosti psáno v brožuře.

Petr Anderle se poznal se starostou Pavlem Kašpárkem jako předseda komise Nadace Via, když se v roce 2011 Pavel Kašpárek stal starostou roku v soutěži vyhlašované nadací. Vydal už 97 knih, většinou je i jejich autorem, hlavně se jedná o literaturu faktu. Tiskne v Bruntále u kamaráda Bohem nadaného grafika René Daubnera a nyní žije v Čeladné v Beskydech a chystá Abecedu Beskyd o osobnostech spojených s tím to moravským regionem.

Oslík na výstavě

Pouť v Úsilném nabídla sousedskou snídani, výstavu fotografií z dění v obci nebo připomínající Tomáše Prolla, autora kašny na návsi a další program.Pouť v Úsilném nabídla sousedskou snídani, výstavu fotografií z dění v obci nebo připomínající Tomáše Prolla, autora kašny na návsi a další program.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Zmíněnou kašnu s oslíkem připomněla také při pouti část výstavy v přízemí víceúčelové budovy na návsi. Ukázala nejen plány již zesnulého Tomáše Prolla na originální kašnu, ale také některá jeho jiná menší díla. Další částí výstavy byly snímky Václava Mrázka, bývalého kronikáře, který dodnes fotograficky dokumentuje život Úsilného.

Program poutě byl připravený na celý den, velká část se konala v areálu Pod Kaštany. Při pouti vystoupili i mladí houslisté z Úsilného, zazněl pozdrav od Pavla Šporcla a zatančily a zazpívaly také folklórní soubory Lučina a Palouček.