„Porota ocenila příspěvek tohoto projektu k rozvoji a modernizaci účinných soustav zásobování teplem, které jsou šetrné k životnímu prostředí a dosahují zajímavých cen dodávaných energií,“ vysvětluje Martin Žahourek z představenstva městské teplárny, který cenu přebíral.

Českobudějovická teplárna díky napáječi ročně nespálí zhruba třetinu uhlí, a do ovzduší proto nevypustí tomu odpovídající množství emisí, především skleníkových plynů. Význam investice vyniká i svou dlouhodobostí. Dodávky tepla jsou smluvně zajištěné na více než 20 let. Uvažovaná životnost napáječe je však delší, minimálně 30 let, což do budoucna umožní další prodloužení spolupráce energetických firem.

„Oceněný projekt spoluvytváří důležitý pilíř naší Strategie pro zelené město, jak se jmenuje dlouhodobá koncepce postupné dekarbonizace teplárny a modernizace její vysokoúčinné soustavy sdílené domácnostmi, úřady či firmami na území Českých Budějovic. Vzniká zde unikátní palivový mix založený na místně dostupných bezemisních a obnovitelných zdrojích energie,“ uvedl Václav Král, předseda představenstva Teplárny České Budějovice.

Soutěž, kterou už od roku 2002 vyhlašuje Teplárenské sdružení ČR, oceňuje nejlepší realizace v teplárenství v daném roce.