O jaké podmínky jde?

- třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti

- díky stavebnímu uspořádání individuálních porodních pokojů bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami

- třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu

- třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID - 19

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje)

Přítomnost třetí osoby u porodu je v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č. 16214/2020-1/MIN/KAN, které nabylo účinnosti ve čtvrtek 16. dubna 2020 v 00.00 hod.