Dotkne se to například linky městské hromadné dopravy číslo 18, jejíž zastávky v Kněžských Dvorech budou dočasně zrušeny a náhradní budou v Pražské třídě. Linka číslo 6 bude zastávky obsluhovat podle platných jízdních řádů. Uzavírka přejezdu souvisí s udržovacími pracemi na celém úseku železniční trati České Budějovice osobní nádraží – výhybna Nemanice.

Podle Marka Illiaše ze Správy železniční dopravní cesty kvůli tomu bude zavedena i náhradní přeprava. Přejezd v Nemanické ulici dostane při opravě nový povrch, gumopryžovou konstrukci roštu a nové odvodnění.

Opatření MHD:
od pondělí 16. 4. 2018 od 8:00 hod. do pátku 20. 4. 2018 do 23:00 hod.
všechny spoje linky 18 budou obousměrně odkloněny ulicemi K. Světlé a Pražská.
pro linku 18 budou dočasně zrušeny zastávky Motor Jikov, Kněžské Dvory – škola, Kněžské Dvory – točna (směr sídliště Máj) a Nemanická. Linka 6 bude tyto zastávky obsluhovat dle standardních jízdních řádů.
jako náhradní budou na objízdné trase pro linku 18 sloužit zastávky Budvar (směr Okružní), U Severní zastávky (obousměrně), Hřbitov (obousměrně) a Okružní – rozcestí (směr sídliště Máj).