„Výměna zábradlí na lávce pro pěší na sídliště Vltava byla plánována až do 1. dubna. Firma ale vynaložila velké pracovní nasazení a římsa byla v technicky lepším stavu, než jsme předpokládali, takže práce, při nichž byla nutná částečná uzavírka silnice I/20, trvaly pouhé tři dny,“ řekla Nataša Bláhová z odboru správy veřejných statků magistrátu. V příštím týdnu budou ale uzavřeny střední jízdní pruhy pod lávkou. Proto by měli řidiči věnovat jízdě touto křižovatkou zvýšenou pozornost a respektovat přechodné dopravní značení. K plynulejšímu provozu přispěje pravidlo zipu, kdy se vozy sjíždějí do jednoho pruhu střídavě – na přeskáčku. Vyhnout se ztíženému průjezdu je možné jízdou po Husově třídě a z centra na Strakonickou ulici se dostat ulicí Pražskou.