Kvůli stavbě Jižní tangenty, která má spojit silnici I/3 se vznikající dálnicí D3, se chystá od 28. září do 7. října 2021 úplná uzavírka silnice mezi Rožnovem a Včelnou. Objízdná trasa povede po silnici I/3, takže i ti řidiči, kteří míří z Prahy do Českého Krumlova nebo do Rakouska přes České Budějovice a naopak, musejí počítat se zhuštěním provozu na I/3. V současnosti se totiž pracuje i na rekonstrukci Plavské za úplné uzavírky.

Omezení veřejné dopravy

Uzavření silnice na Včelnou bude znamenat i omezení ve veřejné dopravě. Například Dopravní podnik města České Budějovice dočasně zřídí novou linku 37. Z důvodu úplné uzavírky komunikace v souvislosti s výstavbou Jižní tangenty dojde od úterý 28. 9. 2021 od 4.00 hodin k následujícím úpravám v provozu MHD:

- linka 7 bude zkrácena do úseku Máj, A. Barcala - Centrum Rožnov;

- obsluha obcí Včelná a Boršov nad Vltavou bude v pracovních dnech zajištěna po objízdné trase náhradní autobusovou dopravou linky 37;

- po dobu trvání tohoto opatření bude bez náhrady obousměrně zrušena zastávka Včelná, Pod Tratí;

- po dobu trvání tohoto opatření bude přemístěna zastávka Včelná (obousměrně) o cca 50 m do Nádražní ulice v obci Včelná;

Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do čtvrtka 7. října 2021.

Podobně bude omezena i doprava modrými autobusy, které dočasně zruší obsluhu zastávek v Lidické třídě v úseku od Mánesovy ulice po Rožnov a výjimkou bude jen několik školních spojů.

Pro cestu do Včelné nebude možné použít ani cyklostezku mezi Rožnovem a Včelnou, protože tu zabralo staveniště a náhradní stezku pro pěší a cyklisty bude možné zřídit až po nynější uzavírce a překládce inženýrských sítí.

Jižní tangenta, jejímž investorem je Jihočeský kraj, má stát podle náměstka hejtmana Pavla Klímy 845 milionů korun. Přinese velké dopravní změny. Nejobtížnějším místem stavby je lokalita právě v místě uzavírky, kde se budoucí komunikace má křížit se silnicí z Českých Budějovic na Včelnou, železniční tratí a cyklostezkou.

Jižní tangenta je plánována jako propojka mezi budoucí dálnicí D3 (sjezd u Roudného) a mezinárodní komunikací, která vede z Českých Budějovic na Český Krumlov. Tangenta nabídne řidičům možnost najet z dálnice D3 na silnici I/3, aniž by museli přes České Budějovice.

Jižní tangenta má být hotova v roce 2023 a bude měřit 2,706 kilometru. Jihočeský kraj jako investor počítá s tím, že využije nejen vlastní peníze, ale i dotace.