Důvodem prodlouženého dopravního omezení je změna technologie při rekonstrukci mostku. Na provizorní komunikaci nesmějí nákladní automobily nad 3,5 tuny.