Lávka u sídla Povodí Vltavy přes silnici I/3 zůstane z důvodu opravy uzavřena podle tiskové mluvčí českobudějovického magistrátu Jitky Welzlové od 22. září do 11. prosince 2023. Postupně tam dojde k výměně pochozí vrstvy, úpravě povrchu říms a odrazných hran, výměně flexibilních mostních závěrů i odvodňovacích žlabů. Zhotovitelem je firma PROZAC stavební s.r.o. Cena díla je přes jeden milion korun včetně DPH.

Z důvodu úplné uzavírky železničního přejezdu na komunikaci III/10578 v obci Hrdějovice dojde ve čtvrtek 28. září 2023 po celý den provozu k dočasné změně obslužnosti u těchto zastávek:

• zastávka Kněžské Dvory - točna (směr Hrdějovice) bude přesunuta do prostoru obratiště, tj. o cca 30 m zpět, proti směru jízdy

• zastávka Kněžské Dvory - sokolovna (obousměrně) bude dočasně zrušena bez náhrady

• zastávka Hrdějovice, U Školy (obousměrně) bude dočasně zrušena bez náhrady.

Linka 6 bude odkloněna po objízdné trase ulicemi Nemanická, Pražská třída a Jubilejní. Na objízdné trase nebude linka 6 obsluhovat jiné zastávky.

Sokolská Sletová štafeta dorazila 24. září 2023 na stadion na Sokolském ostrově v Českých Budějovicích.
Sokolové si předávali štafetu pro slet, skladby už jsou na internetu

V jihočeské metropoli pokračuje například uzavírka v ulici Jana Opletala. Aktuálně se jedná o část mezi křižovatkami s Branišovskou a Větrnou ulicí. Položený už je nový asfalt od křižovatky s ulicí Oskara Nedbala po křižovatku s Větrnou ulicí. V současnosti Opletalovou ulicí nejezdí ani MHD. Náhradní trasy byly zajištěny s Dopravním podnikem města České Budějovice. Konkrétně od 4. září při úplné uzavírce ulice Jana Opletala jsou linky 3, 15, 45 a 53 odkloněny po náhradní trase ulicemi Branišovská a Milady Horákové. Současně bude po dobu trvání stavebních prací obousměrně zrušena zastávka Šumava a na objízdné trase budou linky 3, 15, 45 a 53 obsluhovat náhradní zastávku Dubenská. Na svou původní trasu by se podle původního harmonogramu měly vozy MHD vrátit nejpozději 3. října 2023, kdy by měla být akce dokončena.

Práce u soudu

V pondělí 4. září 2023 začaly za úplné uzavírky práce na výměně kanalizace na Zátkově nábřeží u Zlatého mostu na levém břehu Malše. Jde o 52 metrů dlouhý úsek u krajského soudu. „Potrubí nového sběrače bude ukládáno do hloubky pět metrů, pod úrovní hladiny podzemní vody ve velmi malém sklonu nivelety dna. Při výstavbě navíc nesmí dojít k odstávce provozu kanalizace, protože je nutné zajistit bezpečný odvod odpadních vod stokovou sítí na městskou centrální ČOV a zajistit bezproblémovou dodávku pitné vody,“ přiblížil technická úskalí stavby náměstek primátorky Petr Maroš s tím, že původní kanalizační sběrač pochází už z roku 1887. Vloni se nad kanalizací propadla komunikace a bylo zjištěno, že betonový profil je v rozpadu a není tak možné provést řádnou opravu, ale pouze provizorní.

Úpravna vody Plav.
Jihočeské obce už třicet let řídí vlastní vodárenskou soustavu

Stavbu za 11,8 milionu korun bez DPH provádí provádět firma VHS – Vodohospodářské stavby spol. s r.o. S dokončením prací se počítá do 24. listopadu 2023. Průchodnost obyvatel bude zajištěna po celou dobu stavby.

V regionu je například nutné počítat s uzavírkou silnice u Třebče směrem na Jílovice kvůli opravě vozovky, kruhové křižovatky v Ledenicích kvůli rekonstrukci nebo s provizorním mostem v Týně nad Vltavou, takže nákladní doprava musí využívat objížďky.