Nástup jara zahájil naplno stavební sezonu na silnicích. V Českých Budějovicích například začala rekonstrukce části ulice Na Zlaté stoce nebo pokračuje rekonstrukce Trocnovské ulice. Řidiči by přitom měli dopravním změnám při uzavírkách věnovat zvýšenou pozornost, protože objízdné trasy jsou často náročnější na průjezd. A může docházet i ke změně dopravního značení. Například v Týně nad Vltavou je omezena tonáž vozidel na náhradním přemostění přes Vltavu a především je na několika místech změněna přednost v jízdě.

Při výjezdu z Českých Budějovic na Písek je třeba počítat se zúžením o jeden jízdní pruh kvůli stavbě nových protihlukových stěn. Zúžení začíná nedaleko kruhové křižovatky u Globusu a končí až za hranicí města.

Stavba nové protihlukové stěny podél výpadovky na Písek v Českém Vrbném.
Uzavírky na Budějovicku, výpadovku na Písek zužuje stavba protihlukové stěny

Nová uzavírka začala 4. dubna 2024 na Českobudějovicku v osadě Kaliště, kde byly zahájeny práce na obnově a dobudování inženýrských sítí vodovodu a kanalizace včetně přípojek. Protože se pracuje v prostoru komunikace, tak je osada neprůjezdná pro vozidla nad 3,5 tuny. Pro vozidla do 3,5 tuny je osada průjezdná. Uzavírka je plánovaná do 30. září 2024. Investice města České Budějovice, pod které Kaliště patří, zahrnuje také obnovu konstrukce vozovky v šířce komunikace včetně odvodnění. Dále pak i nové kompletní vedení systému veřejného osvětlení.

V Českých Budějovicích na Pražském předměstí omezí zhruba měsíc řidiče výstavba optické sítě. Společnost BOHEMIATEL s.r.o. ji provádí po etapách. Plánovaná trasa pokládky se týká Pražského předměstí a ulic Nerudova, Kostelní a U Trojice. Výkopové práce začaly 1. dubna a potrvají přibližně jeden měsíc, tedy do 1. května 2024.

Betonáž mostu v Týně nad Vltavou.
V Týně už betonují nový most přes Vltavu. Podívejte se pěkně z výšky

Na Pražské třídě a v Nerudově ulici bude pro pokládku kabelu použita bezvýkopová technologie, aby nedošlo k omezení dopravy. Ve vnitrobloku Pražská a Nerudova ale bude platit částečný zákaz vjezdu vozidel a také tu nebude možné parkovat. Přístup k jednotlivým nemovitostem bude po celou dobu zajištěn přechodovými lávkami. Firma přislíbila práce ukončit v co nejkratším možném termínu a s co nejmenšími omezeními dopravy.

V březnu byla zahájena obnova části komunikace Na Zlaté stoce od křižovatky s ulicí Na Sádkách směrem k Branišovské včetně úpravy křižovatky ulic Na Zlaté stoce, Sukova, Antonína Sovy. „Na přibližně 240 metrů dlouhém úseku se obnoví povrch silnice i chodníků, vodovod, kanalizace i veřejné osvětlení. V okolí stavby bude také upravena veřejná zeleň,“ uvedl k chystaným pracím náměstek primátorky Petr Maroš. Investorem stavby, která má skončit do 26. července, je město České Budějovice. Práce provede společnost STRABAG Silnice a. s.

Další omezení čeká na řidiče kousek od Českých Budějovic. Od začátku března až do letních prázdnin je kvůli kompletní rekonstrukci zcela uzavřena silnice od Hodějovic na Roudné a Vidov.

Na Prahu se frézuje, v Třeboni dláždí

Pokud se týká významnějších omezení v jižních Čechách je nutné počítat se zdržením třeba při jízdě na Prahu z Písku. Od Velikonoc se od Krašovic po Novou Hospodu frézuje vozovka, do léta je provoz sveden do jednoho pruhu a řízen je na semafory.

Stavební firma měla na zbourání obou mostů v Třeboni jen necelých 24 hodin.
V Třeboni bourají dvojici mostů nad železnicí. Na jejich místě vyrostou nové

V Třeboni je například uzavřen průjezd Budějovickou bránou. V jejím předpolí se rekonstruují místní komunikace a práce mají být ukončeny do 31. května. Investorem je město Třeboň. Objížďka je možná po místních komunikacích. V minulých dnech se zde například pokládala nová dlažba. Výrazné omezení znamenají také uzavřené nájezdy a sjezdy z Jiráskovy ulice na hlavní tah I/24 z Třeboně do Jindřichova Hradce. Staví se tu zcela nové, hotové mají být do konce letních prázdnin.

Strakonice zavřely Volyňskou

S větší komplikací musejí počítat řidiči ve Strakonicích, kde už je úplně neprůjezdná Volyňská ulice (nějaký čas i při rekonstrukci sloužila alespoň polovina). Naplno tu běží dvouletá celková rekonstrukce inženýrských sítí a následně bude zhotovena i nová vozovka. Auta se musejí vydat po objízdných trasách. Práce pokračují podle mluvčí města Strakonice Markéty Bučokové podle plánu. "Přepojení stávajícího vodovodního řadu na takzvaný suchovod proběhlo bez komplikací. Dodávka vody byla obnovená a nyní již v průběhu stavby nehrozí, že by byla lokalita bez pitné vody," zmínila Markéta Bučoková a dodala, že práce na kanalizaci budou znamenat výkopy až do hloubky 5 až 6 metrů.

Ulice Volyňská ve Strakonicích den před svým úplným uzavřením.
Jak pokročily práce na Volyňské? Takhle vypadala těsně před celkovým uzavřením

Oficiální objízdná trasa při úplné uzavírce je pro osobní automobily a nákladní do 7,5 tuny přes Nebřehovice, kam se odbočí na začátku Strakonic ve směru od Volyně. V Nebřehovicích se najede na silnici I/22 od Vodňan a přes Podsrp se přijede na okružní křižovatku u hřbitova. Objízdná trasa je obousměrná po celé své délce 9 km.

Pro vozidla nad 7,5 tuny je objízdná trasa delší. Přes Husinec, dále na Těšovice a přes Bavorov do Vodňan. Z Vodňan po silnici I/22 do Strakonic. Objízdná trasa je opět obousměrná.

Modernizace na Libínské sedlo

Slavnostním poklepem na základní kámen zahájil Jihočeský kraj stavbu silnice II/141 mezi Prachaticemi a obcí Libínské Sedlo. Stalo se tak v úterý 26. března. Cílem stavby je snížit počet dopravních nehod a zlepšit průjezdnost této klíčové dopravní tepny. V období let 2017 až 2021 zde totiž došlo k 141 dopravním nehodám, z nichž dvě měly tragické následky.

Předpokládané náklady na stavbu budou 66,7 milionu korun včetně DPH. Investorem je Jihočeský kraj za spolufinancování z Integrovaného regionálního operačního programu. Díky těmto prostředkům bude vybudován nový stoupací pruh v délce 930 m. Bude tak možno pohodlně objíždět nákladní automobily, které jsou nuceny před směrovým obloukem velmi zpomalit a dosud pomalou jízdou do kopce blokovaly ostatní dopravu. Součástí stavby je také odstranění problematického napojení lesní cesty v lokalitě tak, aby těžební technika mohla na silnici II/141 bezpečně vyjet.

Pod Americkou zatáčkou zastaví řidiče jedoucí z Prachatic na Libínské Sedlo semafor. Staví se tam stoupací pruh.
Šoféry na Prachaticku čeká peklo: Opravy zavřou silnice i přejezdy

Snahou Jihočeského kraje je minimalizace dopravních obtíží pro řidiče. Po většinu času bude proto uzavírka pouze částečná a doprava bude vedena kyvadlově pomocí světelně signalizačního zařízení. Úplná uzavírka pak je plánovaná na samém konci výstavby.

V Kájově jen týden, Kaplice rozšíří zatáčky

Pouze na týden byla v Kájově naplánována uzavírka a rekonstrukce železničního přejezdu u vlakového nádraží. Měla by skončit 5. dubna. „Vyměňujeme pražce a kolejnice pod přejezdem a měníme přejezdovou konstrukci za novou,“ shrnul Ondřej Bláha, vedoucí prací ze společnosti Skanska, která opravu zajišťuje. Objízdná trasa vede přes Český Krumlov.

V Kaplici-nádraží připravilo velkou akci Ředitelství silnic a dálnic. Chystá se oprava dvou křižovatek a celého přejezdu, rozšíření zatáček, posunutí zastávky nebo nové chodníky s nástupištěm. To je jen část z výčtu stavebních prací, které měly začít 4. dubna na silnici E 55. Omezení se budou řídit podle aktuálního harmonogramu prací, dojde i k úplným uzavírkám.

Opravy silnice I/3 (E55) v Kaplici-nádraží vypuknou 4. dubna a potrvají 60 kalendářních dnů.
Ve čtvrtek začíná v Kaplici-nádraží oprava silnice. V květnu úplně zavřou E55

Ředitelství silnic a dálnic informovalo, že místa, která představují potenciální dopravní rizika, byla vytipována na základě bezpečnostního posudku. „Zamýšlené úpravy představují poměrně jednoduché stavební práce, například mírné rozšíření vozovky ve dvou zatáčkách, resp. směrových obloucích směrem od stávající zástavby, posunutí autobusové zastávky ve směru na České Budějovice, výstavbu chodníků s nástupištěm u nové i stávající zastávky,“ vyjmenoval mluvčí ŘSD Adam Koloušek.

Na průtahu obce stavaři také vymění asfaltové souvrství vozovky. „Upraveny budou obě křižovatky silnice I/3 se silnicí II/157 a stavebními úpravami projde i železniční přejezd,“ dodává mluvčí s tím, že oprava železničního přejezdu je akcí provozovatele dráhy.