Přinášíme přehled vybraných uzavírek na Českobudějovicku. Mimo jiné nyní řidiči neprojedou v sobotu náměstím Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích od 11 do 18 hodin, Veselskou ulicí v Týně nad Vltavou nebo mostem nad železnicí v Trocnově či silnicí mezi Roudným a Plavem.

Uzavírka Náměstí Př. Otakara II. v souvislosti s opatřením Policie ČR bude v sobotu 20. 3. 2021 od 11:00 do 18:00 hodin. Mimo jiné všechny spoje linek MHD 21, 22 a 23 budou odkloněny po objízdné trase ulicemi Kněžská a Jirsíkova.

Částečně uzavřena zůstane od 1. března do 30. června 2021 ulice Dobrovodská na okraji Českých Budějovic, mezi zastávkou MHD Zvonárna a křižovatkou s ulicí U Křížku. Důvodem je přeložka inženýrských sítí kvůli stavbě dálnice. Úsek, kde se chystá omezení, bude na semafory částečně průjezdný. Řidiči ale budou střídavě využívat jen jeden jízdní pruh.

V jihočeské metropoli zároveň pokračuje dopravní omezení v Okružní ulici. Tam aktuálně v úseku od křižovatky s Trocnovskou ulicí směrem k Nemanické po kruhovou křižovatku v Okružní ulici zůstal jeden jízdní pruh, kde je doprava řízena semafory a vozidla projíždějí střídavě. Vjezdy do přilehlých průmyslových areálů jsou zachovány. Práce zde skončí v létě.

Od 1. února už musejí řidiči na Českobudějovicku počítat s uzavírkou hojně využívané silnice mezi Roudným a Plavem. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR se jedná o opravu silnice z důvodu realizace výstavby dálnice D3. "Jedná se o přeložku stávajícího úseku silnice Roudné – Plav. Během stavebních prací dojde ke kompletní obnově asfaltového souvrství vozovky. Dále dojde k obnově částí odvodňovacího systému jako například propustku, který se v řešeném úseku nachází," popsal chystanou změnu Adam Koloušek a dodal, že akce by měla skončit do 30. dubna. Úplná uzavírka pošle řidiče na objízdné trasy, které se nabízejí hned tři. Jedna je z Českých Budějovic směrem na Kaplici přes Odbočku u Holkova na Římov a odtud na Plav. Další možností je jízda po Novohradské z Českých Budějovic směrem na Strážkovice a na Komařice. Odtud buď na Heřmaň, Borovnici a Vidov. Třetí variantou je cesta přes Vidov směrem na Borovnici a Heřmaň, Komařice a po odbočce u Římova se dá pokračovat směrem na České Budějovice až k Plavu.

U Českých Budějovic je třeba počítat i s náhradní komunikací mezi Vrátem a Českými Budějovicemi. Smyčka hned vedle uzavřeného úseku nahradila hlavní silnici kvůli stavbě D3 a je nutné počítat s opatrností při průjezdu tímto úsekem.

V Českých Budějovicích musejí řidiči nadále počítat například s omezením v ulici Matice školské v úseku Lidická – Tylova, kde se realizuje rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek. Všechny práce mají skončit 11. 4. 2021.

V Nových Hodějovicích platí úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Pod Drahou mezi křižovatkou s ulicemi Pod Drahou a Za Tratí. Důvodem je realizace stavby dálnice D3 Úsilné – Hodějovice, konkrétně úprava komunikace pro následující vedení objízdné trasy. Termín této uzavírky je od 10. března do 4. dubna 2021.

Týn nad Vltavou

Správa a údržba silnic provádí za úplné uzavírky opravu komunikace II/147 v Týně nad Vltavou (též ulice Veselská), od křižovatky se silnicí II/105, až cca 300 metrů za hranice Týna nad Vltavou, od 15. 3. 2021 do cca 24. 4. 2021. Celý úsek opravované komunikace bude rozdělen na 2 etapy. První etapa (zhruba tři až čtyři týdny) bude od křižovatky se silnicí II/105 až před druhý vjezd/výjezd z hlineckého sídliště (nad Pizzerií u garáží). Tento druhý vjezd/výjezd u garáží budou moci používat řidiči při opravě 1. etapy. V tuto dobu nebude do sídliště zajíždět jakýkoliv autobus.

Uzavírka se dotkne zejména spojů z Týna nad Vltavou do Žimutic až Dolního Bukovska. Náhradní zastávka pro výstup i nástup bude Týn n. Vlt., Jiráskova ul. (U hřbitova). Ve směru do Žimutic a dál bude autobus odbavovat u označníku ve směru do Bechyně (Týn n. Vlt., Jiráskova ul. (U hřbitova)). Autobus ve směru do Žimutic také obslouží zastávku u Mikrony. Ve směru z Dolního Bukovska do Týna n. Vlt. bude obsluhovat pouze zastávku Týn n. Vlt., Jiráskova ul.. Ostatní spoje ve směru Poliklinika, ranní a odpolední spoje z Č. Budějovic přes Hlubokou n. Vlt. budou obsluhovat pouze zastávku Týn n. Vlt., Jiráskova ul.. Spoje z Kostelce, Pořežan obslouží pouze zastávku Týn n. Vlt., Vinařického nám.

Na 1. etapu naváže plynule 2. etapa, která bude pokračovat až cca 300 metrů za Týn nad Vltavou ve směru na Malou Vartu. V této době již bude vjezd/výjezd do hlineckého sídliště blíže k centru města (U Blanice), který využívá autobusová doprava, bez omezení. Při 2. etapě budou všechny autobusové zastávky bez omezení a autobusy budou jezdit podle platných jízdních řádů. Komunikace II/147 bude uzavřena až po předčické rozcestí a řidiči jedoucí do Bečic, Žimutic a dále budou muset jezdit po objízdné trase.

Objízdná trasa povede po komunikaci II/159 ve směru na Březnici, z které se odbočí na Smilovice a dále povede až na smilovické rozcestí, kde objízdná trasa končí a najede se opět na II/147.

V loňském roce prováděla Správa a údržba silnic České Budějovice opravu části komunikace II/159 od obce Neznašov, až k mostu pod Neznašovem ve směru na Týn nad Vltavou. V letošním roce bude oprava této komunikace pokračovat a od 15. 3. 2021 do 24. 4. 2021 bude probíhat za úplné uzavírky druhá část této komunikace, a to od mostu pod Neznašovem, až na začátek Týna nad Vltavou. Spoje veřejné linkové dopravy budou od 18. 3. 2021 do 24. 4. 2021 vedeny po objízdné trase přes Bohunice. Při uzavírce bude zrušena obsluha zastávek Týn n. Vlt., Orlická ul.; Týn n. Vlt., U Koců; Týn n. Vlt., ČSAD a Týn n. Vlt., Svatá Anna. Žádáme řidiče, aby byli pozorní a respektovali dopravní značení. Objízdná trasa bude vyznačena.

Trocnov

Úplná uzavírka čeká na řidiče u Trocnova na mostu přes železniční trať Č. Budějovice - Č. Velenice. Od 15.3. do 31.3. úplná uzavírka mostu přes koleje. Objízdné trasy budou pro automobily do 7,5 tuny přes Radostice a Ostrolovský újezd. Následně 1.4. - 13.6. omezení průjezdu stavbou - průjezd bude možný a 14.6 - 15.12. úplná uzavírka mostu přes koleje. Objízdné trasy budou pro automobily do 7,5 tuny přes Radostice a Ostrolovský újezd.

Autobusová doprava má z důvodu uzavření veškerých škol a omezení pohybu mezi okresy od 4. 3. 2021 zaveden ve veřejné linkové (autobusové) a železniční dopravě omezený provoz spojů. V autobusové dopravě je stanoven prázdninový provoz. Na stránkách IDOS.cz budou jízdní řády aktualizovány postupně. Aktuální jízdní řád, týkající se Trocnova: linky 340020_210304_455144 (jikord.cz), další informace na Aktuální veřejná doprava | Jikord.cz.

České dráhy mají výlukový jízdní řád platný 22. – 25.3. 2021 vždy od 7:20 hod do 15:40 hod a výlukový jízdní řád platný od 25.3.-8.11.2021 (stavba mostu) na svém webu.