S několika dalšími dopravními omezeními musejí počítat řidiči v Českých Budějovicích.

Například v ulici Matice školské v úseku Lidická – Tylova se chystá z důvodu realizace rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek částečná uzavírka a zjednosměrnění s průjezdem jen od Lidické třídy od 9. 3. do 10. 3. 2021 a navíc jeden den v čase od 6. 4. do 11. 4. 2021, tento termín bude ještě upřesněn podle vývoje postupu stavebních prací. V následujících dnech bude v ulici Matice školské postupně po jednotlivých etapách realizována výměna plynovou včetně přípojek, což bude znamenat další dopravní omezení. Všechny práce mají skončit 11. 4. 2021.

V Nových Hodějovicích se chystá úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Pod Drahou mezi křižovatkou s ulicemi Pod Drahou a Za Tratí. Důvodem je realizace stavby dálnice D3 Úsilné – Hodějovice, konkrétně úprava komunikace pro následující vedení objízdné trasy. Termín této uzavírky je od 10. března do 4. dubna 2021.

Na základě upozornění distributora elektrické energie EG.D, a.s. dojde v březnu 2021 k řadě přerušení dodávek elektrické energie a tím k vypnutí světelné signalizace například na následujících křižovatkách:

Pražská x Pekárenská (u IGY) v úterý 9.3.2021 v čase 12:30 až 14:30 hodin

Pekárenská x Jírovcova ve středu 10.3.2021 v čase 7:45 až 10:30 hodin

Pražská x Opatovická (Nemanice) ve středu 10.3.2021 v čase 12:00 až 14:30 hodin

další omezení v Rudolfovské nebo Dobrovodské či Vodní ulici budou následovat až do 19. března, většinou v čase od 12 do 14.30 hodin. 19. 3. od 9 do 11 hodin bude vypnuta signalizace například i na křižovatce ulic M. Horákové a A. Barcala.

Řidiči a chodci by v těchto časech a na těchto křižovatkách měli věnovat provozu zvýšenou pozornost. Odstávka je z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy EG.D. nebo v jeho ochranném pásmu (rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce). Termín přerušení dodávky elektrické energie určuje distributor.

Změny se v příštích dnech dotknou i zastávek MHD. Z důvodu provádění stavebních prací například dojde od pondělí 8. 3. 2021 od 04:00 hodin k dočasnému přesunutí zastávky Zvonárna (směr Dobrá Voda) o cca. 80 m zpět, proti směru jízdy. Předpokládaná doba trvání tohoto opatření je do pátku 30. 4. 2021.

Trvají dopravní omezení třeba v Okružní ulici, kde je doprava řízena v úseku poblíž okružní křižovatky s ulicí Generála Píky kyvadlově.