O víkendu se v Památníku Jana Žižky uskutečnila akce nazvaná Stavba keramické pece. Tato i další plánované akce doprovázejí připravovanou stavbu archeoskanzenu v Trocnově. Předmětem plánované stavby je vybudovat a zpřístupnit nový archeoskanzen prezentující život v období vrcholného středověku, stavby a stavební postupy této doby.

Už tuto neděli se zde zájemci od 10 do 16 hodin seznámí s různými druhy výroby keramiky od válečkové metody po točení na kruhu. K ruce jim budou lektoři Lukáš Faktor a Nikola Příhodová, kteří vše vysvětlí a názorně předvedou.

Celá akce se koná v rámci projektu "ATCZ59 Mezinárodní kulturní platforma I-CULT", který je financován z programu přeshraniční spolupráce INTERREG Rakousko - Česká republika.