Barbora Bláhová z Dopravního podniku města České Budějovice uvedla, že v loňském roce zaevidovali 207 položek ztrát a nálezů, které poctiví řidiči po svých směnách odevzdali. "Oproti předešlému roku tak počet předmětů, které byli cestujícími ztraceny a následně zaměstnanci dopravního podniku nalezeny, vzrostl o sedmdesát tři položek, což se rovná nárůstu o celých padesát čtyři procent."

Silnice České Budějovice - Trhové Sviny vede přímo středem Strážkovic. Jihočeský kraj chystá stavbu obchvatu.
Kraj postaví u Strážkovic obchvat, opraví i deset mostů

Dodala, že prvenství v podobě nejčastěji ztraceného předmětu drží mobilní telefony, kterých bylo nalezeno a poctivými nálezci odevzdáno 30 kusů. Druhým pro rok 2019 nejčastěji ztraceným předmětem jsou klíče, kterých bylo nalezeno 22 svazků. Pomyslnou bronzovou medaili získaly peněženky, kterých českobudějovický dopravní podnik zaevidoval 21 kusů.

"Vysoké číslo bylo rovněž zaznamenáno u vaků na tělocvik, kterých bylo ve vozech MHD ponecháno osmnáct a hodinek, které loni zapomnělo ve vozech MHD osm lidí. Mezi ty kurióznější nálezy lze řadit gramofonové desky, kaleidoskop či francouzské berle, bez kterých opustili vůz MHD hned dva lidé," řekla se smíchem Barbora Bláhová.

Velký oříšek pro stavaře je meandr Černovického potoka u Sedlečka. V prostoru mokřadu budují přístupové komunikace a provizorní přemostění. Kvůli komplikovaným geologickým poměrům založí železobetonovou stavbu hlubinně na velkoprůměrových pilotách. Celkov
Koridor má cestu téměř proklestěnou

Současně s tím dodala, že nejvíce předmětů bylo nalezeno na lince číslo 3 s počtem celkem 32 kusů, na lince číslo 5, kde bylo zaznamenáno 22 nalezených předmětů a na lince číslo 9, odkud se v roce 2019 dostalo do depa dopravního podniku hned 16 zapomenutých předmětů.

Ztráty a nálezy jsou od roku 2013 shromažďovány přímo v Dopravním podniku města Českých Budějovic na Novohradské 40. Jejich seznam je pravidelně aktualizován na stránkách dopravního podniku na adrese https://www.dpmcb.cz/cestovani-mhd/ztraty-a-nalezy.html, díky čemuž se okolo 50 procent nalezených předmětů vrátí zpět ke svým původním majitelům.

Petr Forman a Bouda v Českých Budějovicích
Petr Forman: Točna je výjimečná