Velké změny v budějovické Branišovské ulici začaly připravovat kraj a město.

Tento týden se uskutečnila schůzka, na které se dohodly první kroky k zásadní rekonstrukci ulice, ve které sídlí mimo jiné rektorát Jihočeské univerzity a je pro řadu obyvatel sídlišť Máj a Vltava nejvyužívanější komunikací.

Podle náměstka primátora Petra Holického se nyní začne pracovat na studii, která by měla ukázat, co vše by bylo vhodné v Branišovské ulici změnit k lepšímu. „Ne zcela vyhovuje povrchem, každý přechod je jiného charakteru,“ vyjmenovává Petr Holický věci, které by se mohly upravit.

Město bude na akci spolupracovat s Jihočeským krajem, protože tomu komunikace patří. Podle Hany Brožkové, z oddělení informací krajského úřadu bude akce finančně i technicky náročná a zřejmě se rozdělí do několika etap.

Nejen pro obyvatele Jihočeské metropole se jedná o důležitou komunikaci. Také všichni, kteří přijíždějí do Budějovic od Branišova či Dubného, využívají Branišovskou ulici. Jihočeský kraj zde počítá s kompletní rekonstrukcí silnice v délce 1,1 kilometru. Podle Hany Brožkové z oddělení informací krajského úřadu se jedná o úsek mezi ulicemi Na Zlaté stoce a Milady Horákové.

Město už s krajem domluvilo pro společnou akci zpracování studie, na základě které se bude rozhodovat o novém uspořádání ulice. Uvažuje se kromě rekonstrukce vozovky a jejích podkladních vrstev také o posunutí chodníků, úpravách zeleně nebo parkovacích stání. Podle náměstka primátora Petra Holického by město chtělo například doplnit na přechody pro chodce ostrůvky a lépe je nasvítit. Zvažuje se také vznik cyklostezky. „Studii bychom chtěli mít hotovou během jara,“ říká k nejbližším krokům Petr Holický.

Následně by byl zadán projekt, který by objednávala Správa a údržba silnic Jihočeského kraje (SÚS). Finančně by se na něm podílela za kraj SÚS a část nákladů by hradilo město.

Stavba bude vyžadovat rozsáhlou přípravu, kraj proto počítá s tím, že do konce letošního roku by se vypracovala projektová dokumentace pro územní rozhodnutí. Příští rok by mělo být k dispozici stavební povolení. Pokud vše půjde bez problémů, mohla by po veřejné soutěži na dodavatele akce začít v roce 2021, při ideální souhře okolností ve druhé polovině roku 2020.

V současné fázi příprav se náklady odhadují řádově na desítky milionů korun. Akce by se ale měla zřejmě provádět po etapách, aby co nejméně zatížila okolí.