V Branišovské ulici v Českých Budějovicích začala v pondělí 5. června 2023 mizet houpačka pro auta. Stavební stroje začaly s opravou prohlubně na silnici, kudy se z jihočeské metropole vyjíždí na Branišov a obvykle i na Dubné. Nerovnost se vytvořila v místě, kde se vloni napojovaly přes silnici inženýrské sítě pro novostavbu. Opravu na své náklady provádí stavební firma. Provoz v místě řídí semafory.

Do Dubného se v současnosti z Českých Budějovic musí jet objížďkou, která je značena přes Křenovice a Zavadilku, protože u Dubného se opravuje most nad bezpečnostním přelivem rybníku.

U Černé věže

V jihočeské metropoli je aktuálně nutné počítat také s úplnou uzavírkou mostu přes Mlýnskou stoku v ulici U Černé věže. Takže z ulice Na Sadech se nedá odbočit do historického centra města. Oprava mostu začala 19. května a má trvat do 31. srpna. Na mostě dojde k odstranění vozovky, zábradlí nebo chodníků a odkrytí horního povrchu nosné konstrukce. Spodní stavbu i nosné konstrukce čeká otryskání tlakovou vodou, oprava trhlin v betonu a přespárování kamenného zdiva. Vozovka nebo chodníky budou nové.

Samsonova kašna v Českých Budějovicích.
ANKETA: O nejhezčí jihočeské náměstí soupeří 23 měst. Čas na hlasování se krátí

Doprava je převedena na objízdnou trasu ulicí Na Sadech s vjezdem na náměstí Přemysla Otakara II. ulicí Karla IV. Pěším jsou k dispozici nedaleké mosty přes Mlýnskou stoku v ulicích Plachého a Kněžská. Společnost EG.D v rámci stavby vymění stávající NTL plynovod za nový. V této souvislosti odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu stanovuje pro společnost CB plyn s.r.o. přechodnou úpravu provozu na silnici – U Černé věže, Hradební, Na Mlýnské stoce, Na Sadech, Plachého, Hroznová, Karla IV., nám. Přemysla Otakara II., Senovážné náměstí.

V Trocnovské ulici

V ulici Trocnovská, konkrétně v úseku Žerotínova – Český rybářský svaz byl začátek stavebních prací naplánován na konec května. Mají trvat až do konce tohoto roku. Zahrnují výměnu vodovodního řadu, kanalizace a přípojek, komunikace, zřízení zastávky MHD a kolmých parkovacích stání, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů i sadové úpravy. Při úplné uzavírce části ulice Trocnovská povede objízdná trasa pro BUS a automobily do 3,5 t ulicí Žerotínova – Mikuláše z Husi a zpátky na Trocnovskou. Autobusová zastávka ve směru z města bude v ulici Žerotínova. Zhotovitelem akce je EUROVIA CS a.s.

Zdroj: Edwin Otta

V okolních ulicích bude třeba sledovat dopravní značení, může dojít kvůli uzavírce k dočasným úpravám. Konkrétně se jedná o ulice Trocnovská, Žerotínova, Mikuláše z Husi, Rokycanova, Korandova, Lomená, Krátká, Libničská, U Sirkárny, Pekárenská a Vodní, kde bude umístěno dopravního značení.

Ke Špačkům a Vrbenská, Hrdějovice a Temelín

Úplné uzavírky pozemních komunikací si vyžádala výstavba nových VN kabelů a konkrétně se týkají ulice Ke Špačkům od 8. května do 15. července a ulice Osiková od 22. května do 15. července . Objízdné trasy nejsou stanoveny.

V části ulice Vrbenská se v délce 400 metrů bude obnovovat povrch komunikace po pokládce inženýrských sítí do budovaného bytového komplexu. V období od 25. dubna do 30. září se to dotkne individuální automobilové dopravy i cestujících MHD. Ulice Vrbenská od křižovatky s ulicí Vodní bude zjednosměrněna, a to ve směru od města ke křižovatce s ulicí Hraniční. Autobusové zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny obsluhované linkou MHD č. 6 zůstanou ve směru na Dobrou Vodu cestujícím zachovány. Ve směru z Dobré Vody do města se linka č. 6 odkloní z Hlinecké ulice po objízdné trase, kde budou případně sloužit náhradní zastávky.

V blízkém okolí Českých Budějovic je nutné počítat také s uzavírkou mostu v Hrdějovicích kvůli rekonstrukci mostku přes potok Kyselá voda. Nebo s rekonstrukcí křižovatky v obci Temelín. Ještě v létě chce například město České Budějovice zahájit rekonstrukci vozovky v ulici J. Opletala.