Od pondělí 19. července 2021 začnou v Českých Budějovicích dvě opravy mostů, které citelně ovlivní dopravu. Pracovat se bude v ulici Karla IV. a v ulici Generála Píky.

Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) začne v pondělí oprava mostu v ulici Generála Píky na komunikaci I/34 v Českých Budějovicích. Ovlivní to řidiče, kteří přijíždějí od Lišova do jihočeské metropole, protože neprojedou od železničního viaduktu v ulici Generála Píky směrem do centra města. Na mostě, který se nachází v bezprostřední blízkosti křižovatky s ulicí Nádražní už totiž ŘSD eviduje závady, které je nutné odstranit. Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení ŘSD podpovrchové mostní závěry jsou rozpadlé a začínají propouštět, čímž dochází k postupnému narušování konstrukce mostu. "Na mostě tak z toho důvodu dojde k výměně mostních závěrů za povrchové a vyměněna bude i obrusná vrstva vozovky v řešeném místě," uvedl k plánovaným pracím Adam Koloušek.

Po dobu prací, které jsou plánované na sedm týdnů, dojde na místě k částečné uzavírce komunikace. Opravovat se bude po polovinách. Z Nádražní bude možné odbočit a projet na Lišov. Směrem na Lišov zůstane komunikace i nadále průjezdná. Ve směru do centra města pak bude most u Nádražní ulice neprůjezdný a doprava bude svedena na objízdnou trasu ulicemi Okružní a Pražská třída. "Stavební úpravy provede pro Ředitelství silnic a dálnic firma COLAS CZ za cenu 3, 63 mil. Kč bez DPH," doplnil Adam Koloušek.

V pondělí dne 19. července 2021 dojde v Českých Budějovicích dále k úplné uzavírce mostu v ulici Karla IV. z důvodu kompletní rekonstrukce, která potrvá do letošního listopadu. Dopravní obsluha i provoz MHD povede po objízdné trase ulicemi Jirsíkova - Kněžská – Karla IV. – nám. Přemysla Otakara II. – Dr. Stejskala – Široká – Jirsíkova. Vozidlům, která budou přesahovat okamžitou hmotnost 3,5 t, bude umožněn vjezd i výjezd do centra města ulicí Biskupská.

Most v ulici Karla IV. byl postaven v roce 1970 a po 51 letech je ve stavu, kdy je jeho oprava více než nutná. „K těm zásadnějším závadám patří například výluhy na úložných prazích, stopy po průsacích vody ve spárách mezi nosníky, hloubkově degradovaný beton, korodující betonářská výztuž nosníků, porušený kryt vozovky i chodníku, místy nulová krycí vrstva výztuže, horizontální posun mezi římsou a nábřežní zdí, porušená izolace i korozí oslabené zábradlí,“ jmenuje viditelné nedostatky náměstek primátora Ivo Moravec.

A jak bude obnovený most vypadat? „Nejprve se musí odstranit mostní svršek a vybavení. Na nosníky bude vybetonován nový spádový beton jako podklad pod izolaci, římsy budou monolitické, záchytný systém dostane ocelové kované zábradlí se svislou výplní, vozovka bude živičná, chodníky z kamenných desek nebo s kamennou mozaikovou dlažbou a obrubníkem, spodní stavba a nosníky budou očištěny a sanovány,“ popisuje Ivo Moravec a upozorňuje, že si oprava vyžádá celkovou uzavírku. Zhotovitelem je společnost K-Building CB a.s. a město za obnovený most zaplatí 4 120 123 korun bez DPH. „Práce začnou 19. července 2021 a potrvají do 120 dnů od předání stavby. V této souvislosti si dovoluji požádat nejen řidiče, ale i chodce o pochopení a trpělivost,“ dodává Ivo Moravec.

Už ve čtvrtek 15. července začaly práce na opravě mostu na silnici České Budějovice - Týn nad Vltavou mezi Českým Vrbným a Bavorovicemi. S možným omezením dopravy kvůli tomu musejí počítat řidiči, kteří jedou směrem z Českých Budějovic na Týn i do Písku. Na mostě se bude jezdit kyvadlově, bude se opravovat po polovinách, pod mostem - směrem na Písek, budou průjezdné jen dva pruhy z celkových čtyř a značení jízdních pruhů bude aktuálně měněno.

Na Českobudějovicku je pak úplně uzavřena také komunikace ze Strážkovic do Trocnova kvůli stavbě okružní křižovatky a na Trhové Sviny se u Strážkovic projíždí na semafory. V Trhových Svinech je pak v centru města uzavřena Trocnovská ulice. Osobní auta projíždějí objížďkou po místních komunikacích, nákladní automobily mají značenou objížďku přes Ledenice.

V Českých Budějovicích je také kvůli opravě uzavřena Plavská ulice a ulice L. M. Pařízka a četná lokální dopravní omezení provázejí stavbu D3 na východě a jihovýchodě Českých Budějovic.

V Hluboké nad Vltavou už ale skončily práce na rekonstrukci kruhového křižovatky na silnici do Týna nad Vltavou.