Jihočeská metropole zřizuje 16 základních škol. Na devíti se nyní bude pořádat konkurs na novou ředitelku nebo nového ředitele.

Vyhlášení konkurzů na obsazení míst ředitelů devíti škol schválila tento týden rada města. Konkrétně se jedná o ZŠ Grünwladova, J.Š. Baara, Máj II., Matice školské, O. Nedbala, Bezdrevská, Vl. Rady a MŠ Vrchlického a J. Opletala. „Končí jim šestileté funkční období. Někteří budou své posty obhajovat, někdo se už chystá k odchodu do starobního důchodu. V této souvislosti jsme požádali ministerstvo školství České republiky, aby je odměnilo za dobře odvedenou práci,“ uvedla primátorka Dagmar Škodová Parmová s tím, že konkurzy jsou otevřeny pro všechny zájemce. „Budeme chtít slyšet vizi školy včetně uplatnění současných trendů a moderní pedagogiky. Kvalitní vzdělání dětí považujeme za prioritu a vždycky samozřejmě záleží na osobnosti, která školu i pedagogický tým vede, a to je ředitel či ředitelka,“ dodává primátorka. První zasedání konkurzních komisí bude 8. dubna 2024.

Folklórní ples v budějovickém KD Vltava pořádal Jihočeský soubor písní a tanců Úsvit.
Ples na Vltavě oslavoval krásu jihočeského folklóru

Již ve středu 6. března budou na radnici vyhlášeny výsledky nové soutěže. V loňském adventu České Budějovice vůbec poprvé pořádaly soutěž Vánoční město, která tematicky navázala na letní soutěž Rozkvetlé město. „Hlavním smyslem bylo motivovat občany k tomu, aby se zapojili do vytvoření krásného prostředí ve veřejném prostoru a tím si vzájemně udělali město hezčí. Soutěžilo se ve třech kategoriích – Vánoční okno, Volná kategorie a Naše ulice,“ rekapituluje náměstek primátorky Michal Šebek. Doplňuje, že výherci dostanou finanční odměnu od dvou do deseti tisíc korun a vítěz může navrhnout úpravu veřejného prostoru do hodnoty 100 tisíc korun.

Nová soutěž Vánoční město o nejhezčí výzdobu v Českých Budějovicích ve vánočním čase.Nová soutěž Vánoční město o nejhezčí výzdobu v Českých Budějovicích ve vánočním čase.Zdroj: Archiv Magistrátu města České Budějovice

Hodnotila se třeba originalita. „Celkem se přihlásilo 37 občanů. V kategoriích Vánoční okno a Volná kategorie bylo z čeho vybírat a my oceníme vždy prvních pět míst. V kategorii Naše ulice přišla pouze jediná přihláška a ta bohužel nesplnila očekávání hodnotící komise. Z tohoto důvodu se komise rozhodla v této kategorii nikoho neoceňovat. Hlavními hodnotícími kritérii byla nápaditost, originalita, jednoduchost, píle účastníků a vkusnost v duchu Vánoc. Osobně hodnotím přihlášené výzdoby a zájem o soutěž jako úspěšné. Viděl jsem po městě ještě další hezké, nepřihlášené. Budu moc rád, když tento ročník bude motivovat další a tato soutěž si najde pevné místo v našem čase vánočním. Těším se i na další navazující soutěž Rozkvetlé město toto léto. Všem, co se zapojili, ale i těm co se nezapojili, ale přesto veřejný prostor nám všem zvelebili, děkuji moc,“ dodává Michal Šebek. Odměny budou vítězům předány v obřadní síni radnice ve středu 6. března 2024 od 16 hodin.

Nová soutěž Vánoční město o nejhezčí výzdobu v Českých Budějovicích ve vánočním čase.Nová soutěž Vánoční město o nejhezčí výzdobu v Českých Budějovicích ve vánočním čase.Zdroj: Archiv Magistrátu města České Budějovice