Odbor památkové péče českobudějovického magistrátu vyhlásil ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Českých Budějovicích u příležitosti Dnů evropského dědictví vloni dlouhodobou vědomostní soutěž pro děti a mládež do 16 let. Zaměřena byla na technické památky. „V kategoriích kolektivy a jednotlivci se utkalo sedmatřicet žáků ze základních škol a studenti gymnázií. Věřím, že při zpracovávání odpovědí objevili řadu zajímavých informací a souvislostí, což je také hlavním smyslem této už tradiční soutěže. Pořadí nejlepších účastníků určila hodnotící komise,“ říká náměstek primátora Tomáš Bouzek

Nejlepší účastníci soutěže si z obřadní síně radnice odnesli celoroční i skupinové vstupenky do památkových objektů. Slavnostní zakončení se uskutečnilo ve středu 6. dubna. V pořadí už 13. ročník se zaměřil na technické památky města. Ceny předali náměstek primátora Tomáš Bouzek a ředitel českobudějovického Národního památkového ústavu Daniel Šnejd. „Sotva tento ročník skončil, organizátoři se už připravují na ty další. V této souvislosti se objevují různá témata, jako například opevnění města, školy a osobnosti, významné události, umělecko-řemeslné prvky i patrioti,“ zmínil Tomáš Bouzek.

Elektronické zápisy do mateřinek začaly

Už několik let připravuje město České Budějovice elektronické zápisy dětí do mateřských i základních škol a jak praxe ukazuje, rodičům tento způsob vyhovuje. Letošní vyhlášení zápisu do mateřských škol je zveřejněno na webu města i na stránkách jednotlivých mateřských škol. „Žádost je k dispozici na webovém portálu města až do 30.dubna. Pro její vyplnění mohou rodiče využít číslo pojištěnce (dítěte) uvedené na průkazu zdravotního pojištění, popřípadě vytvořit vlastní 10 místný číselný kód, který zajistí anonymitu dítěte,“ popisuje postup náměstek primátora Tomáš Chovanec.

Žádosti jsou jednotné. Po jejich vyplnění si je rodiče vytisknou a od 3.5. do 4.5. odevzdají v příslušné mateřské škole. Rodiče mohou žádost elektronicky vyplnit a vytisknout také přímo na odboru školství českobudějovického magistrátu, kde je vždy v pracovní době zřízeno samostatné kontaktní centrum. Přijímací řízení je i nadále rozhodováním podle správního řádu. „Správní řízení vedou jednotlivé ředitelky samostatně, proto v případě podávání více žádostí je nutné doručit osobně úplnou žádost na každou z žádaných školek. I v tomto případě se vyplňuje žádost jen jednou, pořídí se pouze počet potřebných výtisků,“ vysvětluje náměstek Tomáš Chovanec s tím, že elektronický systém po zaevidování žádosti na příslušné škole vygeneruje na základě předem stanovených kritérií bodové hodnocení dítěte. To je pro rozhodování ředitelky závazné. Počet vypsaných volných míst pro školní rok 2022/2023 je 731.

Pro cizince, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, bude stanoven další termín zápisu k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023, a to v době od 1. června do 15. července 2022. Konkrétní termíny ve školkách budou včas zveřejněny.

Copatá Gertruda u věže

Třímetrová socha dívčí hlavy stojící na copech zdobí náměstí před Rabenštejnskou věží v centru Českých Budějovic. Zároveň zve kolemjdoucí na výstavu česko-německého výtvarníka Štěpána Čapka v Galerii R2020. Právě vlasy a účesy jsou sochařovým oblíbeným tématem a propisují se do velké části jeho tvorby.

Tvorba Štěpána Čapka není českému publiku rozhodně neznámá, ale do Českých Budějovic přichází poprvé. A to i přesto, že umělec, narozený a žijící v Německu, má v krajském městě své kořeny, neboť zde žijí jeho prarodiče. Navíc on sám studoval na ´Anežce´ v Českém Krumlově, odkud pak zamířil do Prahy na VŠUP do ateliéru Kurta Gebauera. Pochází z umělecké rodiny, jeho otec Jindra Čapek je mezinárodně uznávaný český knižní ilustrátor, který má v současné době svou velkou retrospektivní výstavu v Klášterech v Českém Krumlově.

Štěpánova první jihočeská výstava v Galerii R2020 v centru Rabenštejnská 2020 představí návštěvníkům průřez jeho tvorbou, od figurálních soch až po současné ´vlasaté´ plastiky. 

Třídění na prahu

Projekt třídění odpadů od prahu domů rozšíří České Budějovice. Už dobře funguje v Mladém, Nových Hodějovicích, na Zavadilce, v Kališti i Třebotovicích. „Od dubna budou mít stejnou možnost obyvatelé v Suchém Vrbném. To je rozděleno celkem do tří lokalit, které budeme postupně osazovat nádobami na tříděný odpad,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec. Zavedení projektu se pozitivně promítlo do množství separovaného odpadu. “Lidé berou jeho třídění za něco naprosto přirozeného. Další plus vidím v tom, že tam výrazně ubylo kontejnerů na papír i plasty, takže se snížila frekvence svozu, ale i výskyt černých skládek,“ říká náměstek primátora Ivo Moravec.

Výhodou nového systému je především minimalizace docházkové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděný odpad. Proto obdrží domácnosti zdarma dvě 120litrové nádoby – modrou na papír a žlutou na plasty. Jejich svoz bude bezplatný a zapojení do svozu je dobrovolné. "Systém sběru separovaného odpadu je v Českých Budějovicích na vysoké úrovni. Vedle možnosti třídění tradičních komodit jako je papír, plast či sklo, můžeme třídit také bioodpady, textil, jedlé oleje nebo elektrozařízení. Občané mají zdarma k dispozici tři stabilní sběrné dvory s provozem sedm dní v týdnu a v průběhu roku také mobilní sběrné dvory. Podmínky jsou v rámci možností optimální, ale vše podstatnější se odehrává v mysli občanů, kteří, jak se ukazuje, třídit chtějí," uvádí v průvodním letáku Ivo Moravec.