První návrh změny územního plánu se týkal konečné linek MHD na sídlišti Máj. Město zde chce stavět vícepodlažní parkovací dům pro necelých 500 vozidel a točna by měla zůstat v přízemí. Podle náměstka primátora Lubomíra Bureše má nový parkovací dům pomoci řešit zoufalou situaci s parkováním v nedalekých ulicích V. Volfa nebo N. Frýda. V této části sídliště chybí zhruba tisícovka parkovacích míst.

Parkování na budějovickém sídlišti Máj je značně problematické. Pomoci má parkovací dům.
Tisíc řidičů aut na Máji každý večer porušuje silniční pravidla

V debatě se objevily i návrhy na další místa, kde by se mohly parkovací domy stavět nebo padl dotaz na to, jestli se s parkovacím domem v režii města počítá v dohledné době i na sídlišti Vltava. Podle radního a hejtmana Martina Kuby je ale lokalita na konečné na Máji ideální v tom, že se tam parkovací dům vejde a už nyní se jedná o plochu využívanou pro dopravu a v majetku města. Ze strany vedení města také zaznělo, že situace na Máji je skutečně kritická a nepoměrně horší než na Vltavě. Tam se sice parkuje těžko, ale je to standardně možné. Na Máji je to často spojeno s porušováním dopravních předpisů.

Most do Papírenské

Jiný z návrhů změn územního plánu se týkal zamýšleného přemostění Vltavy u papíren. Podle Lubomíra Bureše je potřeba rozšířit koridor, který byl pro stavbu mostu a různé zábory určen v územním plánu dosud, protože navazující koridor od Litvínovic je širší.

Řeky Vltava a Malše v Českých Budějovicích. Ilustrační foto.
Nový most přes Vltavu v Papírenské ulici v Budějovicích budí emoce

Rozšíření koridoru bude spojeno s omezením pro majitele dotčených nemovitostí. Pro rodinné domy by platilo, že nebudou možné přístavby. Lubomír Bureš ale ujistil, že se tak stane jen po dobu projekčních prací, a ne po celou dobu stavby. "Dnes už jsme v zámostí. Už jsme v Budějovicích," doplnil k aktuálnímu stavu projekčních příprav. Jakmile bude projekt hotov a most "usazen", i když zatím jen na papíře, omezení se budou týkat jen území přímo určeného pro budoucí stavbu, ne širšího.

Na tangentu čekat nechtějí

V zastupitelstvu se o mostu vedla debata, do které vstoupil i jeden z obyvatel lokality kolem Papírenské ulice Jaromír Šára. Apeloval na zastupitele, aby se nejdříve vyčkalo, jaký dopad bude mít na dopravu v této části města otevření jižní tangenty. Pak se teprve podle Jaromíra Šáry ukáže, jestli je most potřeba. Podle hejtmana a radního Martina Kuby bude ale investice představovat významnou zkratku do nemocnice a ulehčí dopravu třeba v Mánesově ulici. Obecně je pro město podle Martina Kuby další most přes Vltavu potřeba.

Pro potřebnou změnu územního plánu zvedla následně ruku většina zastupitelů, podobně jako pro úpravy nutné pro další variantu tunelu pod kolejištěm u vlakového nádraží. Ten má spojit Mánesovu ulici a Dobrovodskou v Suchém Vrbném.

Třetí varianta tunelu

Je to už třetí varianta tunelu v územním plánu. První projekt zrušil soud, protože nebyl v souladu s tehdejším územním plánem a přinesl by třeba nájezdové rampy o hloubce až devět metrů v Dobrovodské ulici v Pětidomí. Následně byl sice územní plán upraven, ale hledala se příznivější varianta s menším dopadem na okolí, a proto měl ve druhé podobě tunel vést do prostoru dnešního sběrného dvora v Plynárenské. Ani tahle podoba se ale nerealizovala, i když už také měla hotový projekt. Nyní se připravuje už třetí projekt.

Podle Lubomíra Bureše je nutné upravit územní plán v Pětidomí, kde má nyní tunel být napojen na komunikace. Portály tunelu vyžadují víc místa, než je v územním plánu. Napojení ale nebude do Dobrovodské směrem do Suchého Vrbného jen směrem k Rudolfovské a do Mladého. Tunelový nájezd a výjezd by měl být od Mánesovy ulice na straně od města. V Suchém Vrbném je tato varianta možností, která je proveditelná, aniž by se musely vykupovat a bourat domy v Pětidomí a kterou umožňují současné dopravní a prostorové poměry v lokalitě. Podle dopravních studií, které si kraj nechal zpracovat, má stavba i tak velký dopravní význam. I bez přímého nájezdu z Dobrovodské od východu.

Podjezd pod budějovickým nádražím se vrací k propojení v linii Průmyslová - Dobrovodská, zhruba stejným směrem vede nynější lávka pro pěší a cyklisty (na snímku).
Podjezd pod budějovickým nádražím chce stavět kraj

Zatím byly ve všech výše zmíněných třech případech v zastupitelstvu schválené návrhy změny územního plánu. Do zastupitelstva by se měly ještě vrátit při schvalování samotné změny, až návrhy projdou úředním postupem a připomínkováním různých odpovědných orgánů.

Jednat s Českou poštou

Zastupitelé v pondělí jednali také o rušení pošt. Samostatné projednávání této problematiky při zasedání bylo mimořádně zařazeno jako dodatečný bod hned na začátek a padl návrh, aby byla pověřena primátorka Dagmar Škodová Parmová jednáním s Českou poštou a pak informovala zastupitele. Koalice ale tento návrh nepodpořila, takže nezískal dost hlasů a nebyl přijat. Bylo ale už zahájeno jednání s Českou poštou jménem Svazu měst a obcí a České Budějovice v jeho rámci uplatní také své připomínky. O výsledku jednání budou zastupitelé stejně informováni.