Za necelých 47 milionů korun vznikl na okraji sídliště Máj kruháč, který má mimo jiné otevřít cestu na Litvínovice, protože od kruháče v Branišovské ulici už se staví nová propojka do ulice Na Sádkách. V budoucnu se má tímto směrem dotáhnout komunikace až na okraj Litvínovic k silnici I/3.

Řidičům i cestujícím MHD začíná nyní v Budějovicích sloužit první etapa stavby - okružní křižovatka Branišovská a napojení ulice Na Sádkách. Automobilová doprava už místem projíždí, MHD se sem má vrátit v sobotu 1. dubna 2023. „Jde o kruhovou čtyřramennou křižovatku v ulici Branišovská s napojením do ulice Milady Horákové. Výstavba trvala 310 kalendářních dnů a zhotovitel ji dokončil ve smluvním termínu. Vysoutěžená cena této etapy je 46 717 000 korun bez DPH. Se spuštěním křižovatky bude také obnovena původní trasa městské hromadné dopravy včetně zastávek,“ uvedl k investici náměstek primátorky Petr Maroš. Vzápětí Petr Maroš připomněl, že 23. března 2023 bylo zhotoviteli předáno staveniště druhé etapy, a to propojení komunikace od kruhové křižovatky směrem do ulice Na Sádkách. „Nová 800 metrů dlouhá propojka za 42 961 000 korun bez DPH by měla být dokončena do první poloviny prosince,“ dodává Petr Maroš.

I nové chodníky

Nová komunikace a kruháč, jejichž investorem je město, vznikají hlavně ze dvou důvodů. Jednak kvůli odvedení provozu z ulice Na Sádkách. V lokalitě za areálem Jihočeské univerzity totiž v poslední době vyrostla řada bytových domů, ale bez dopravního napojení, které předpokládal územní plán. Dalším důvodem je zmíněné napojení na Litvínovice.

Stavbu kruhové křižovatky provázela dopravní omezení, která se dotkla nejen obyvatel Budějovic, ale také mnoha řidičů přijíždějících od Branišova do jihočeské metropole. V prostoru křižovatky budou sloužit i nové chodníky a přechody pro chodce. Překládat se musely vodovodní řady, plynovod i kabely elektrického vedení. Nová kruhová křižovatka má průměr 32 metrů.