Cílem je dle hejtmanky Ivany Stráské zlepšit kvalitu života nevyléčitelně nemocných a umírajících, ulevit od bolesti, poskytnout psychickou oporu nejen jim, ale i jejich příbuzným a přátelům, aby se dokázali vyrovnat s myšlenkou na ztrátu milovaného člověka. Odejít z tohoto světa v kruhu blízkých, beze strachu, nesnesitelných bolestí a nesmyslného utrpení.

Co to znamená
Paliativní neboli útěšná a zmírňující péče poskytuje pacientovi trpícímu nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo konečném stadiu zmírnění bolesti a dalších tělesných a duševních strádání. Pomáhá zachovat pacientovu důstojnost a poskytuje podporu jeho blízkým.

„Dokument je výsledkem mnohaletých zkušeností odborníků s dlouhodobou praxí v péči o nevyléčitelně nemocné. Čerpá ze všech dostupných dat a informací i z postřehů a názorů lidí, kteří své blízké v závěru života doprovázeli,“ přibližuje hejtmanka.

Kromě poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb vykonávají tuto službu také různá sdružení a spolky a jejich činnost a poradenství je v systému paliativní péče v psychosociální rovině nezastupitelná. Paliativní péče je v Jihočeském kraji poskytována formou ambulantní, lůžkovou i formou péče v domácím prostředí. Většina pacientů si přeje umírat doma.

Koncepce umožní sledování potřeb občanů. Hejtmanka ujistila, že koncepce se bude vyvíjet, pravidelně aktualizovat i vzhledem k dotačním titulům.

BUDĚJOVICKÝ HOSPIC
V debatě o možné stavbě hospicu v krajském městě Ivana Stráská uvedla, že kraj má „zapykaný“ pozemek vedle Arpidy, jenž vlastní Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podle zastupitele Martina Kuby (ODS), kdyby už stál, byl by naplněn. Zastupitel Pavel Klíma (PRO JIŽNÍ ČECHY), člen pracovní skupiny vytvářející koncepci, vidí jeho výstavbu reálnou, až budou státem vytvořeny podmínky pro financování provozu. Na jihu Čech zatím jediný Hospic sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích je z větší části využíván občany z Českých Budějovic. Ze 30 míst bývá obsazeno kolem 25. Pokud by nebyl plně obsazen, zdravotní pojišťovny by neuzavřely smlouvy s novým, českobudějovickým zařízením a chyběly by prostředky na jeho provoz.

Financování
Paliativní péče je hrazena vícezdrojově. V současné době na ni kraj vynaloží 10 milionů korun ročně, koncepce počítá při rozšíření služeb s 15 až 20 miliony ročně.

Problémem je také nedostatečný počet kvalifikovaných zdravotnických profesionálů. „Největší riziko nevidím v penězích, ale v lidských zdrojích. Vždyť dnes chybějí lidé i v nemocnicích,“ konstatovala Ivana Stráská. „Důležité ale je, aby hospicová péče v kraji byla dostupná,“ zdůraznila. Toho lze dosáhnout rozšířením terénní hospicové služby a zakládáním lůžek paliativní péče v nemocnicích. Podle Jana Bartoška (KDU-ČSL) by měl kraj primárně podporovat terénní hospicovou péči, která je nevyléčitelně nemocným poskytována v jejich domovech.