Dne 11. září 2014 schválili budějovičtí radní celoplošnou deratizaci na území města.

Návnady je třeba položit v období od 27. září 2014 do 27. října 2014 včetně.

Vlastníci objektů a provozovatelé jsou povinni uchovávat doklady 
o provedené deratizaci nejméně do 31. prosince 2014.

Na základě doporučení hygieniků proto radnice sáhla k radikálnímu opatření. Nařídila všem majitelům nemovitostí provést plošnou deratizaci.

Podle náměstka primátora Kamila Calty má být celoplošné hubení provedeno 
v krátkém časovém období 
v součinnosti všech vlastníků nemovitostí. Jen tak bude účinné.

„Proto je třeba položit návnady v době od 27. září 
do 27. října 2014. Nástrahy majitel zakoupí a sám je umístí ve svých nemovitostech, nebo si je objedná u odborných firem. Doklad o zakoupení je nutno si uschovat do 31. prosince 2014 pro případnou kontrolu," říká náměstek primátora Kamil Calta.

Plošnou deratizaci doporučili městu hygienici. Podle Jitky Luňáčkové, vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje jde o výjimečné opatření. „V Českých Budějovicích to bylo naposledy před 14 lety," uvedla Jitka Luňáčková .

Počet potkanů ve městě se jen odhaduje, ale minimálně se jedná o desítky tisíc jedinců. Na jejich vysoký výskyt poukazují jak odborníci tak i obyvatelé Českých Budějovic. 

Podle mluvčí budějovického magistrátu Jitky Welzlové ani není dost dobře možné znát přesněji počet hlodavců. Kvalifikované odhady hovoří o tom, že na jednoho člověka je ve městě až několik hlodavců. Některé odhady například tipují, že počty potkanů pětkrát převyšují lidskou populaci.

Hygienici i město ale usoudili, že výskyt hlodavců překročil únosné meze. Svědčí o tom informace od odborných firem a také množící se stížnosti občanů. Ti upozorňují například na pohyb hlodavců na volných plochách.

Všichni majitelé či provozovatelé nemovitostí proto mají novou povinnost provést plošnou deratizaci. Naposledy se ve městě podobná akce odehrála v roce 2000. Jednou z možností je nechat deratizaci na pracovnících firmy, jež má k této činnosti oprávnění. „Cena se odvíjí od velikosti domu. Deratizace by majitele klasického bytového domu měla vyjít na zhruba 1000 korun," říká Miloslav Mach, regionální ředitel specializované firmy Pařez.

Důležité jsou i použité nástrahy. Je známo, že potkani žijí ve skupinách a neznámé jídlo nejprve ochutnávají.  K hubení hlodavců v uzavřených prostorech užívají proto odborníci antikolaguanty. Není to klasický jed. „Jde o látku, která zabraňuje srážení krve. Jedná se o bezbolestný způsob, proto si ostatní potkani myslí, že jde o přirozenou smrt a nástrahy požírají," vysvětluje Miloslav Mach.

Potkany mohou lidé hubit i svépomocí.  K tomu zájemcům pomohou různé přípravky. Jak redaktoři Deníku ověřili, v techničtěji zaměřených drogeriích ve městě jsou k dostání   například obilné nástrahy, granule nebo třeba měkké návnady.

Nástrahy je třeba pokládat do míst největšího výskytu hlodavců, a to zejména k východům z nor nebo ke zdrojům jídla a pití.  Lidé by měli zároveň minimalizovat riziko požití jinými zvířaty nebo dětmi. „Nástraha se dává tak, aby se k tomu zvířata ani děti nedostaly," zdůrazňuje Miloslav Mach. „Když jsou nástrahy uloženy ve sklepech, bývají vždycky nějakým způsobem řádně označeny," dodává.

Může se však stát, že domácí mazlíčci nástrahu požijí, zvláště při deratizaci, kterou majitelé nemovitostí provádějí svépomocí. „V takovém případě existuje látka K1, která je běžně dostupná v lékárnách a veterinárních stanicích," říká Miloslav Mach. Tento vitamín není pro zvířata nebezpečný, můžou jej požít, i když si majitel mazlíčka není jistý příznaky. O možné otravě svědčí nechutenství, unavenost, zarudlé oči nebo krev vytékající z nosu a uší. V takovém případě už je nutné a nezbytné co nejrychleji navštívit veterinární ordinaci.

Řada vlastníků svěří deratizaci třeba i správcům nemovitostí. Například jedno z bytových družstev v ulici K. Štěcha na sídlišti Máj. Běžně zde otrávené návnady nepokládají, ale nařízení města splní. „Pokud to město nařídí, nebo pokud to vyžadují hygienické podmínky, necháme to na firmě, která  nám dům spravuje," říká za výbor družstva Iveta Brousková s tím, že družstvo pak uhradí náklady.

Plošná deratizace je opatřením, které má mít nejen okamžitý efekt. Podle Jitky Luňáčkové, vedoucí protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje například riziko onemocnění, která přenášejí potkani a jiní hlodavci, pravidelně stoupá v době povodní. Trus zvířat totiž může zamořit ve větší  míře povrchové vody, proto je hubení hlodavců i v tomto smyslu preventivním opatřením.