Tradiční národní sjezd se tak poprvé ve své historii přeshraničně propojí s dalšími oborovými společnostmi v Rakousku a Německu za podpory Federace evropských biochemických společností a jejího projektu „FEBS3+meeting“.

Třídenní jednání bude zahrnovat většinu výzkumných oblastí, kde má biochemie rozhodující slovo. Jednotlivé sekce budou zaměřeny jak na základní vědu, tak i na aplikace biochemie v medicíně, farmakologii, biotechnologiích a výzkumu rostlin. Všemi sekcemi ale bude rezonovat problematika v současné době nejpalčivější, problematika virů.

Své výsledky budou na sjezdu prezentovat významné osobnosti rozličných oblastí biochemie a molekulární biologie i spoluautoři zásadních objevů.

Mezi pozvanými řečníky je poslední žijící člen legendární „Holý Trinity“ Eric de Clercq (Belgie), který se podílel na objevu a vývoji nových antivirotik. Martin Jinek (Švýcarsko) se podílel na objevu genetických nůžek CRISPR/Cas9 a je českou stopou v Nobelově ceně za chemii v roce 2020. Jiří Friml (Rakousko) byl první, kdo objasnil mechanismus působení rostlinného hormonu auxinu, je držitelem mnoha významných ocenění (EMBO Gold Medal, Erwin Schödinger Award, Cena NF Neuron). Rolf Hilgenfeld, aktuálně popsal se svými kolegy trojrozměrnou strukturu hlavní proteázy SARS-CoV-2, původce nákazy covid-19. Vladimír Beneš (Německo), vedoucí a jeden ze zakladatelů „EMBL Genomics Core Faciliy“, technologicky orientovaných servisních laboratoří pro oblasti funkční genomiky.

Biologové přivezou na Zemi živitelku expozici o půdě. Ilustrační foto.
Biologové přivezou na Zemi živitelku expozici o půdě

Jak vznikaly mezinárodní přeshraniční spolupráce si účastníci sjezdu vyslechnou v historiografické přednášce nazvané „German-speaking Medical chemists and Biochemists at Charles University in Prague“. Tematicky souviset bude i divadelní představení Dejvického divadla „Elegance molekuly“, které jedinečným způsobem přibližuje úspěšný příběh „Holý Trinity“.

Konference, která se po dlouhé odmlce, způsobené pandemickou situací, koná opět „naživo“ je přínosem i pro mladou a nejmladší generaci biochemiků a molekulárních biologů. Své práce zde budou prezentovat jak zkušení badatelé, tak studenti doktorského studia. V posterové sekci pak i studenti pregraduálního studia, kteří budou mít možnost prezentovat výsledky svých prvních vědeckých pokusů. V sekci věnované výuce si předají mezinárodní zkušenosti s používání moderních metod ve výuce biochemie a biologické chemie v různých studijních programech.

Marek Šmejkal s karasem obecným.
Karas obecný je na pokraji vyhynutí, vědci žádají veřejnost o pomoc

XXVI. sjezd tedy umožní nejen setkání vědců napříč příbuznými obory a býzkumnými tématy, ale i setkání současné a budoucí vědecké generace. Pro začínající vědce to bude ojedinělá příležitost seznámit se se špičkami současné biochemie.

Záštitu nad XXVI. sjezdem české a slovenské společnosti pro biochemii a molekulární biologii s mezinárodní účastí převzala Eva Zažímalová, předsedkyně AV ČR a primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda.

Daniela Procházková, BC AV ČR