V jihočeské metropoli by od poloviny týdne měli řidiči větší pozornost věnovat průjezdu Křižíkovou ulicí, která je jednou z vedlejších spojnic centra města a Mladého. Od 15. června do 31. července 2023 zůstane částečně uzavřena pozemní komunikace v ulici Křižíkova. Důvodem je celková obnova veřejného osvětlení. Postupně tam dojde k výměně kabelových polí a k osazení nových stožárů i svítidel. Silnice bude zúžena a bude zde snížena dovolená rychlost. Zůstane ale průjezdná oběma směry.

Plynaři už skončili U Černé věže

Rekonstrukci frekventovaného mostu v ulici U Černé věže předcházela výměna plynovodu. „Aktuálně ji plynaři ze společnosti EG.D dokončili, před i za mostem je už osazen nový NTL,“ popsal dění na stavbě počátkem minulého týdne Tomáš Kubeš, vedoucí odboru správa veřejných statků. Doplnil, že nyní začíná samotná rekonstrukce mostu.

Doprava do centra bude převedena na objízdnou trasu ulicí Na Sadech s vjezdem na náměstí Přemysla Otakara II. přes ulici Karla IV. Pěším budou k dispozici nedaleké mosty přes Mlýnskou stoku v ulicích Plachého a Kněžská. Zároveň se začátkem oprav v ulici U Černé věže už ale mají skončit práce na výměně inženýrských sítí a rekonstrukci vozovky v Kněžské ulici.

Trocnovská ulice

Zahájena už také byla rekonstrukce Trocnovské ulice. V ulici Trocnovská, konkrétně v úseku Žerotínova – Český rybářský svaz začaly stavební práce v květnu a potrvají až do konce tohoto roku. Zahrnují výměnu vodovodního řadu, kanalizace a přípojek, komunikace, zřízení zastávky MHD a kolmých parkovacích stání, veřejného osvětlení, přeložky sdělovacích kabelů i sadové úpravy. Při úplné uzavírce části ulice Trocnovská povede objízdná trasa pro BUS a automobily do 3,5 t ulicí Žerotínova – Mikuláše z Husi a zpátky na Trocnovskou. Autobusová zastávka ve směru z města bude v ulici Žerotínova. Zhotovitelem akce je EUROVIA CS a.s.

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu v této souvislosti stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Trocnovská, Žerotínova, Mikuláše z Husi, Rokycanova, Korandova, Lomená, Krátká, Libničská, U Sirkárny, Pekárenská a Vodní umístěním dopravního značení.

Kruháč v Novohradské

Další větší dopravní omezení čeká řidiče v Novohradské ulici. Od května se totiž dokončují jednotlivé větve kruhového nadjezdu nad vznikající dálnicí D3. Velký kruháč bude mít ramena pro směry České Budějovice, Staré Hodějovice, Trhové Sviny/Nové Hrady a Vidov.

Podle Adama Kolouška z tiskového oddělení Ředitelství silnic a dálnic ČR dojde v souvislosti s prováděním prací na jednotlivých etapách stavby k omezením v provozu v květnu a červnu. V některých fázích bude místo průjezdné kyvadlově jen jedním jízdním pruhem a doprava bude řízena semafory.

Kvůli stavbě dálnice je ještě prodloužena uzavírka Dobrovodské ulice v lokalitě U Zvonárny a trvají některé místní uzavírky například v Mladém. Už by ale v těchto dnech měla být ukončena oprava mostu nad D3 u Ševětína.

Vrbenská už je užší

S omezením už několik týdnů musejí řidiči v Českých Budějovicích počítat ve Vrbenské ulici, která se zhruba v délce 400 metrů stala jednosměrnou. Pro soukromého investora se v lokalitě staví objekt, pro který se po napojení inženýrských sítí obnovuje povrch komunikace.

Policie. Ilustrační foto.
Podvodníci zase vítězí, jeden připravil ženu o desítky tisíc korun

Změny ve Vrbenské se dotýkají i cestujících MHD. Autobusové zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny obsluhované linkou MHD č. 6 zůstanou ve směru na Dobrou Vodu cestujícím zachovány. Ve směru z Dobré Vody do města bude linka č. 6 odkloněna z Hlinecké ulice po objízdné trase. Ta vede ulicemi Heleny Malířové, Josefa Hory a Dobrovodská a pro tento směr budou zastávky Hraniční, Pekárny, Vrbenská – vlečka a Tiskárny zrušeny. Náhradní zastávky jsou na objízdné trase. Omezení se dotýká i dalších ulic v lokalitě. Pro zajištění bezpečného průjezdu autobusů budou ulice Heleny Malířové a Josefa Hory jednosměrné, což umožní zachování parkování na jedné straně komunikace. Práce ve Vrbenské ulici mají skončit do 30. září 2023.

Oprava mostu v Hrdějovicích

U českých Budějovic je doprava omezen například v Hrdějovicích. Hrdějovický most přes potok s názvem Kyselá voda bude v době od 24. dubna do 30. října 2023 z důvodu celkové obnovy úplně uzavřen. Pro pěší vznikne náhradní lávka. Zastávky autobusové linky č. 6 na návsi zůstanou zachovány, pouze dojde k jejich posunu. Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 tuny povede obousměrně po českobudějovické Pražské třídě přes kruhovou křižovatkou u Makra do Hrdějovic. Řidiči vozidel do 3,5 tuny mohou v obou směrech využívat komunikaci v ulici Jubilejní / Nemanická na katastru obce Hrdějovice. Zadavatelem projektu je Krajský úřad Jihočeského kraje, zhotovitelem společnost K – Building CB a.s.

Nové Roudné

V Rožnově/Novém Roudném už českobudějovická radnice zahájila obnovu ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října 2023. Součástí rekonstrukce je výstavba nových nebo obnova stávajících inženýrských sítí. Z těchto důvodů musí být dotčená ulice úplně uzavřena. Pro majitele nemovitostí bude vjezd částečně umožněn podle konkrétního postupu stavebních prací a také po domluvě se stavbyvedoucím.

V Temelíně od 11. dubna

V obci Temelín byla zahájena předáním staveniště 11. dubna 2023 rekonstrukce křižovatky na vjezdu do obce poblíž místní restaurace. Práce jsou rozděleny do dvou etap a hotovo má být do konce července. Pro osobní dopravu povedou objížďky po místních komunikacích. Nové řešení křižovatky má hlavně nabídnout zvýšení bezpečnosti a přehlednější situaci v místě. Aktuálně není křižovatka průjezdná směrem na České Budějovice.

Hráz u Dubného překopali

Překopána už je hráz u Dubenského rybníka, kde se opravuje mostek nad bezpečnostním přelivem. Místo je neprůjezdné a objízdná trasa je vedena přes Zavadilku a Křenovice. V Křenovicích je nutné dát pozor při zvýšeném provozu na zúžené místo za návsí směrem na Dubné, kde je dlouhodobě upravena přednost v jízdě pro jeden směr.