Před padesáti lety nastoupili první žáci do českobudějovické ZŠ a MŠ Kubatova.

V minulých dnech na malou oslavu kulatých padesáti let od založení pozvali žáky, absolventy, rodiče, učitele i další hosty. „Líbí se mi, že se škola pořád rozvíjí, je vyhledávaná a dává dětem kvalitní vzdělání. Těch superlativů na její adresu je více. Má velmi dobré zázemí i pro sportovní vyžití a příjemný kolektiv pedagogů. Jak mi prozradil její ředitel, je to pro něj už pětadvacet let, kdy do ní hned po ukončení studia nastoupil, srdcovka. A to také o něčem svědčí. Děkuji za všechny školáky i jejich rodiče. Jen tak dál,“ řekla při oslavě jubilea primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Budějovický majáles 2024, průvod centrem města.
V Budějovicích zdravili majálesový průvod. Městem táhl pestrý, jásající dav

Prioritou pro školu je podpora všestranného rozvoje dětí. „Jmenoval bych sport na prvním místě, širokou nabídku výuky jazyků, špičkové vybavení učeben robotiky a IT technologií, podporujeme nadané děti například v šachovém kroužku a při spolupráci s MENSA ČR. Radost mám i ze školního časopisu Kubík, který zachycuje celkové dění u nás i dosažené úspěchy,“ popisuje život školy ředitel Libor Kocián.

Libor Kocián doplnil, že žáci školy se dlouhodobě umisťují v krajském srovnání na předních příčkách výsledků přijímacího řízení na střední školy. “Všichni jsme rádi za vynikající stravování, kde se na sestavě jídelníčku mohou podílet i děti. Průběžně modernizujeme prostory, učebny, velice se těšíme na nové atrium, to je náš dlouhodobý záměr a cíl, rekonstruovat tento prostor. Jsme škola otevřená rodičům a veřejnosti, kde se stále něco děje. A já velice rád každou akci podpořím. Kubatovka je i přes svoji velikost vnímána jako škola s příjemným klimatem a téměř rodinným prostředím,“ dodává ředitel ZŠ Libor Kocián.

Domov pro seniory má i pobočky

Dvacet let od otevření si v těchto dnech připomínají pracovníci Domova pro seniory Máj. A na stejnojmenné sídliště přijela všechny pozdravit při malé oslavě také primátorka Dagmar Škodová Parmová. „Město zřizuje tři domovy, Máj, Hvízdal a Staroměstská a všechny mají velmi dobrou úroveň v péči o naše starší občany. Tady v té budově byl kdysi hotel a možná si někdo ještě pamatuje taneční zábavy, které se tu konaly. Za dvě desítky let se ale místo proměnilo. Dnes je tady výborně fungující, profesionální a kvalitní poskytovatel služeb. Domov získal značku kvality od Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a opakovaně také dostává nejvyšší hodnocení v rámci certifikace Vážka od České alzheimerovské společnosti. Všem vám opravdu srdečně a upřímně děkuji za velmi záslužnou práci, obětavost a empatii,“ řekla při oslavě výročí Dagmar Škodová Parmová.

Májské zařízení má ještě dvě detašovaná pracoviště, a to se zvláštním režimem Na Zlaté stoce, kde žije 20 klientů, a v Tylově ulici, kde je odlehčovací služba s 24 a denní stacionář s 10 místy.

Oslava výročí Domova pro seniory Máj.Oslava výročí Domova pro seniory Máj.Zdroj: magistrát města

„Využíváme moderní přístupy, například provádíme nutriční screening, podporujeme velmi oblíbenou zooterapii, individuální terapii a bazální stimulaci. Ve dvou turnusech zajišťujeme každý rok rekreační pobyt na chatě u rybníka Mrhal. Každý dělá to, co ho baví. Dbáme na autonomii a důstojnost spoluobčanů, kteří by měli cítit, že na každém prožitém dni v radosti a s úsměvem nám velmi záleží,“ dodává ředitelka zařízení Petra Zimmelová.