V Budějovicích vodohospodáři aktuálně zvedli hrazení u Trilčova jezu u papíren a řeka Vltava tak v části Rožnova od Meteoru po nemocnici ztratila obvyklou výšku hladiny. Protože podél řeky tu vede hojně využívaná stezka pro pěší a cyklisty, ihned si změny všimli nejen obyvatelé Budějovic, ale mnozí přespolní.

Někteří se obrátili na redakci Deníku s dotazem, co se připravuje za práce. U papíren se totiž chystá stavba mostu přes Vltavu. Podle Povodí Vltavy se ale jedná jen o bagrování usazenin, čili běžnou údržbu říčního koryta. „Aktuální vypuštění nesouvisí s plánovanou výstavbou mostu přes Vltavu,“ zdůraznil pro Deník Tomáš Vaněček, úsekový technik Povodí Vltavy, Závodu Horní Vltava.

Pomalu, i kvůli elektrárnám

„K vypuštění jezové zdrže došlo v pátek 1. září v dopoledních hodinách. Pomalou a plynulou manipulací jezovými uzávěry tak, jak nám ukládá manipulační řád jezu a zároveň proto, aby mohla být voda energeticky využita na turbínách malých vodních elektráren níže po proudu,“ uvedl Tomáš Vaněček s tím, že elektrárny se nacházejí u Sokolského ostrova a v Českém Vrbném.Kvůli bagrování koryta Vltavy byla vypuštěna zdrž Trilčova jezu v Českých Budějovicích.Kvůli bagrování koryta Vltavy byla vypuštěna zdrž Trilčova jezu v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Nejde o snížení hladiny, ale jde o úplné vypuštění jezové zdrže. Hradící uzávěry na Trilčově jezu jsou zdviženy nad hladinu a voda volně protéká. Důvodem vypuštění jezové zdrže je plánovaná údržba – odtěžení nánosu v najdezí u pravého břehu, při nátoku do malé vodní elektrárny,“ doplnil technik Povodí Vltavy. Připojil, že vypuštění jezové zdrže bylo projednáno a povoleno vodoprávním úřadem. Časný podzimní termín byl zvolen s ohledem na rybí obsádku a rekreaci u řeky.

Možná zkrátí termín

Práce v korytě a odvoz usazenin by měly trvat necelé dva měsíce. Nejzazší smlouvou stanovený termín pro dokončení prací je 22. října 2023. „Pokud ale vše půjde hladce a budou nízké průtoky, lze předpokládat, že práce budou dokončeny do konce září. Zhotovitelem je firma VHS – Vodohospodářské stavby,“ uvedl Tomáš Vaněček.

Na území města nemá Povodí Vltavy aktuálně plánovanou žádnou další údržbu, která by vyžadovala vypouštění jezových zdrží. Z úseku řeky, kde nyní pracují bagry, je třeba odtěžit podle zaměření z roku 2021 zhruba 1800 krychlových metrů materiálu - štěrku, písku a bahna, aby se uvolnil tok.

Kvůli bagrování koryta Vltavy byla vypuštěna zdrž Trilčova jezu v Českých Budějovicích.Kvůli bagrování koryta Vltavy byla vypuštěna zdrž Trilčova jezu v Českých Budějovicích.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Stavba výše zmíněného mostu je podle Hany Brožkové, mluvčí krajského úřadu, stále ve fázi projektové přípravy. Až bude projekt připraven, měla by se uskutečnit soutěž na firmu, která by most postavila.

Standardně vodu ve Vltavě nad Trilčovým jezem nadržuje jez. Dle manipulačního řádu se drží hladina v rozmezí 387,92 m n.m. s povoleným přípustným kolísáním + 15 a -15 cm od uvedené nadmořské výšky. Pro potřeby správce vodního toku a provozovatele MVE lze hladinu snížit pod povolenou mez nebo zdrž zcela vypustit, vždy po předchozím projednání s vodoprávním úřadem.