V Českých Budějovicích už je možné od 3. října 2022 rezervovat termíny svatebních obřadů na příští rok. Stále platí, že si snoubenci či partneři nejčastěji vybírají letní měsíce, kdy počty lámou rekordy.

Na českobudějovické radnici se oddává zpravidla v pátek, kdy se neplatí žádný poplatek, a samozřejmě hlavně v sobotu. „Jsou i výjimečné dny s tzv. magickými čísly, které se ale roku 2023 příliš netýkají. Snoubenci si své ano poměrně často říkají také v přírodě u rybníka, na rozkvetlé louce, v sadu či zahradě i na dalších místech. Oblíbené jsou restaurace, penziony, ale už tady byla i svatba přímo na náměstí Přemysla Otakara II. při srazu motorkářů. Pomyslný oltář tak může stát na každém veřejně přístupném místě,“ říká primátor Jiří Svoboda.

Sebeobrana pro seniory

Jedinečná příležitost by mohla posílit sebevědomí seniorů. Hodinová praktická výuka sebeobrany se uskuteční ve středu 5. října 2022 od 9.30 hodin v budově Pražská 2729 vedle sídla cizinecké policie. Určena je pro seniory ve věku 65+ a její součástí je fyzická příprava s kondičním trenérem, základní úderové techniky, obrana proti úderům i chytání za oděv, techniky zaměřené na boj v sedě (lavička, autobus), použití sebeobranných prostředků (pepřový sprej) či improvizovaných zbraní (hůl, klíče, lahev). Cílem kurzu, který město finančně podpořilo, je zvýšení šance na obranu a zlepšení osobní bezpečnosti.

Město podporuje dlouhodobě také studenty například prostřednictvím Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy, která existuje už od roku 1998. „Za těch čtyřiadvacet let jsme finančně podpořili stovky středoškoláků i vysokoškoláků. Příspěvky nedostává jen nadaná mládež za výborné výsledky, ale míří i ke studentům ze sociálně slabších rodin. Oceněn může být i významný vědecký počin,“ říká náměstek primátora Tomáš Chovanec. Finanční podporu už dostala například dívka přijatá na univerzitu v Cambridge, další, která ukončila lyceum v Avignonu a pokračuje na vysoké škole v Paříži. V minulosti byla podpořena také mladá architektka spolupracující v Londýně s Evou Jiřičnou a studentka, která ukončila studium na Sorbonne Nouvelle v Paříži.

Odložené injekční stříkačky mohou být zdrojem infekčního onemocnění.
Strážníci už letos posbírali devět set injekčních stříkaček

Město každoročně přispívá do fondu částkou 200 000 korun. Peníze posílají i sponzoři. „Roční obrat Nadace není vysoký a samozřejmě nedokáže pokrýt veškeré náklady, ale jde spíše o to, že se k nim hrdě hlásíme a vážíme si toho, co dokázali a ještě dokážou,“ dodává Tomáš Chovanec. Správní rada nadace rozhodla letos o ukončení podávání žádostí dne 17. 10. 2022. Podklady o podporu lze najít na webu radnice. Stažení přihlášky pro nadcházející akademický rok je k dispozici na: https://www.c-budejovice.cz/nadace-pro-podporu-vzdelavani-vedy. Slavnostní předávání stipendií studentům středních a vysokých škol se uskuteční 8. listopadu 2022 od 14.30 hodin v obřadní síni českobudějovické radnice.

Mapa města na křižovatce

Dvě darovací smlouvy se společností dm drogerie s.r.o. schválila rada města. “První dar obnáší 4 miliony korun a bude použit na sadovnické úpravy středového ostrůvku kruhového objezdu v Okružní ulici. Tam vznikne zmenšený katastr města, řečiště z kamenů znázorňující řeky Vltavu a Malši a budou tam vysázeny stromy. Druhý dar má hodnotu 1 milion korun a pomůže s revitalizací malé vodní plochy zvané Helerák, která je v havarijním stavu. Rybníček je zabahněný, má nefunkční napouštěcí i vypouštěcí systém, zarůstá. Dříve tam lidi chodili bruslit, v létě na procházky a chytali i ryby, což je už jen těžko představitelné,“ uvedl náměstek primátora Ivo Moravec s tím, že jeho obnova významně zlepší životní prostředí.

Doprava v Českých Budějovicích. Okružní ulice.Doprava v Českých Budějovicích. Okružní ulice.Zdroj: Deník/Edwin Otta