23.15 Ustavující zasedání městského zastupitelstva skončilo. Radní se odebrali ještě k ustavující schůzi městské rady, která už je ale neveřejná. Dnešní on-line přenos tímto končí, děkujeme za pozornost. Další informace o ustavujícím zastupitelstvu a střídání primátorů čtěte o víkendu na našem webu a také v sobotním a pondělním tištěném vydání Českobudějovického deníku.

23.12 Jednání zastupitelů se po více než jedenácti hodinách chýlí ke konci. Jiří Šesták rekapituluje přijatá usnesení.

23.03 Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční ve čtvrtek 11. prosince od 9 hodin.

22.59 Petra Šebestíková (TOP 09) se stala předsedkyní finančního výboru. Hlasovalo pro ni 31 zastupitelů, proti byli dva, pět přítomných se hlasování zdrželo. Ivan Tekel (za KSČM) je předsedou kontrolního výboru, hlasovalo pro něj všech 39 přítomných zastupitelů.

22.56 Zastupitelé odhlasovali opětovné zřízení finančního a kontrolního výboru. Osmatřicet přítomných zastupitelů pak jednomyslně odsouhlasilo, že oba výbory budou mít po 11 členech.

22.54 Na programu je odvolávání členů finančního a kontrolního výboru, aby mohli být zvoleni noví členové.

22.50 Zbývá zvolit tři neuvolněné členy rady města. Jiří Svoboda navrhl na tato místa Lucii Kozlovou (za ANO 2011), Václava Fála (HOPB) a Hynka Látala (HOPB). Všichni tři byli zvoleni. Pro Lucii Kozlovou hlasovalo 25 zastupitelů (proti 11, nikdo se nezdržel), pro Václava Fála zvedlo ruku 26 volených zástupců občanů (9 proti, 1 se zdržel) a Hynku Látalovi dalo hlas 26 zastupitelů (13 proti, nikdo se nezdržel hlasování).

22.45 Souhlas většiny zastupitelů musí získat i návrh jmenovat Ivo Moravce (HOPB) náměstkem, který bude primátora zastupovat v době jeho nepřítomnosti. Miroslav Joch (ČSSD) navrhuje jmenovat i druhého, případně třetího zastupujícího náměstka. Ivo Moravec má důvěru 26 kolegů, proti nehlasoval nikdo, zdrželo se 14 zastupitelů. Protože Miroslav Joch nepředložil žádný návrh na osnesení, o jeho myšlence se nehlasuje.

22.40 Také Jaromír Talíř opouští lavice řadových zastupitelů a přisedá ke kolegům za předsednickým stolem. Pro hlasovalo 26 zastupitelů, proto osm, čtyři se zdrželi.

Ustavující zasedání českobudějovického zastupitelstva, pátek 21. listopadu. 22.36 Tomáš Bouzek obhajuje myšlenku, že oblast majetku města si zasluhuje zvláštní péči. Reaguje tak na dřívější výhrady opozičních zastupitelů k náplni práce takto specializovaného náměstka. Do diskuse se nikdo další nehlásí. Tomáš Bouzek je zvolen 26 hlasy, proti bylo 11 členů zastupitelstva, jeden se zdržel. Zbývá obsadit poslední post náměstka. Kulturu, památkovou péči a cestovní ruch by měl mít na starosti Jaromír Talíř (KDU-ČSL).

22.31 Kamenem úrazu se na několik minut stává resort zdravotnictví. Opozice připomíná, že město nezřizuje žádné zdravotnické zařízení. Martin Maršík vysvětluje, že je třeba posílit aktivní protidrogovou politiku města. Náměstkem pro sociální věci, školství a zdravotnictví se nakonec stává díky 25 hlasům pro, 12 zastupitelů hlasovalo proti, dva se hlasování zdrželi. Jednání pokračuje volbou náměstka pro majetek. Stát by se jím měl Tomáš Bouzek (TOP 09).

22.10 Také Petr Holický (ANO 2011)se kolegům krátce představil. Zatím jako jediný bez následné diskuse prošel hlasováním. Ze 40 přítomných zastupitelů pro něj hlasovalo 26, proti 14. Jednání pokračuje diskusí o obsazení pozice náměstka pro sociální věci, školství a zdravotnictví. Jediným navrženým kandidátem je Martin Maršík (HOPB).

22.03 Dopravu, útvar hlavního architekta a územní rozvoj bude mít v radě města na starosti František Konečný (ANO 2011). Do funkce jej zastupitelé zvolili většinou 26 hlasů. Nyní se jedná o náměstkovi pro investice, strategické plánování a územní komise. Má jím být Petr Holický, jenž završí počet čtyř uvolněných radních za hnutí ANO 2011 - bude-li naplněna koaliční smlouva beze zbytku.

21.48 Zastupitelé rozhodli, že náměstkem pro ekonomiku a finance se stane Pavel Matoušek (ANO 2011). Další na programu jednání je volba náměstka pro dopravu a územní rozvoj. Tím se má stát František Konečný (ANO 2011).

21.40 Do funkce náměstka primátora pro ekonomiku a finance navrhl Jiří Svoboda (ANO 2011) svého stranického kolegu Pavla Matouška. Ten vyslovil souhlas s kandidaturou a u řečnického pultu zrekapituloval své profesní zkušenosti a naznačil cíle, které si předsevzal do politické funkce.

21.39 Prvním náměstek českobudějovického primátora se stal Ivo Moravec (HOPB). Z celkového počtu 39 přítomných zastupitelů mu dalo hlas 26, 12 zastupitelů bylo proti a jeden se hlasování zdržel. 

21.25 Zastupitelé volí prvního náměstka primátora. Kandidaturu přijal Ivo Moravec (HOPB).

21.15 Primátor Jiří Svoboda navrhuje zvolit náměstky a vyjmenovává resorty, které by měli mít na starosti. Počet sedmi náměstků primátora schválili zastupitelé většinou 26 hlasů, 14 jich bylo proti a nikdo se hlasování nezdržel.

20.56 Na žádost předsedy klubu zastupitelů hnutí Občané pro Budějovice Juraje Thomy byla vyhlášena patnáctiminutová přestávka v jednání.

Zdroj: Deník/ Jana Klomfarová

20.53 Jiří Svoboda zahájil řízení schůze po přestávce poděkováním. "Chci poděkovat za důvěru, kterou jste mi zvolením projevili. Svůj mandát využiji k rozvoji města a ve prospěch občanů Českých Budějovic," pronesl.

20.36 Juraj Thoma vyhlásil pauzu v jednání, po níž se řízení schůze zastupitelů ujme nový primátor Jiří Svoboda.

Zdroj: Deník/ Jana Klomfarová

20.34 Primátorem Českých Budějovic byl zvolen Jiří Svoboda (ANO 2011). Hlasovalo pro něj 26 zastupitelů, 15 bylo proti a nikdo se hlasování nezdržel.

20.20 Na projev Jiřího Svobody reagují u řečnického pultu Petr Podhola (ČSSD) nebo Petr Braný (KSČM). Některým zastupitelům při nekonečném jednání vyhládlo, a tak svačí, další se posilňují kávou nebo energetickými nápoji.

19.59 Jiří Svoboda v reakci na výtky opozičních zastupitelů obsáhle hovoří o své profesní minulosti a také programových prioritách koalice ANO 2011, hnutí Občané pro Budějovice, TOP 09 a KDU-ČSL.

19.50 "I když kandidát na primátora Jiří Svoboda vystoupí ze stínu Andreje Babiše, přesune se do stínu Juraje Thomy," pronesl u řečnického pultu Michal Šebek (ODS) a vzápětí Jiřímu Svobodovi vyčetl mimo jiné stručnost jeho projevu směrem k zastupitelům.

19.30 Miroslav Joch vyčíslil, že měsíční náklady na odměny pro představitele města činí v současné době 461 tisíc korun, nově by to mělo kvůli navýšení počtu náměstků 602 tisíc korun. "Nemáme na kanály ani na základní potřeby města, ale máme na to, abychom utráceli peníze jen proto, že město s 94 tisíci obyvateli bude mít jednoho primátora a sedm náměstků," řekl Miroslav Joch.

19.23 Volební lídr ČSSD Miroslav Joch se Jiřího Svobody od řečnického pultu ptá, na co bude potřebovat sedm náměstků a kde vezme peníze na financování takto bohatého aparátu.

19.18 Jiří Svoboda i Eliška Richtrová kandidaturu přijali. "Většina z vás mě zná a to, o co chce naše koalice usilovat, již bylo zveřejněno," řekl stručně Jiří Svoboda, pro něhož by zvolení primátorem bylo dárkem k pondělním 55. narozeninám. Eliška Richtrová poděkovala členům ČSSD za to, že ji do funkce primátorky navrhli. "Vzhledem k veřejné volbě si ale myslím, že moje šance na zvolení je nulová," dodala.

Eliška Richtrová.19.15 Eliška Richtrová projevila svůj zájem o kandidaturu na post primátorky již před časem. Oznámila to v exkluzivním rozhovoru pro Českobudějovický deník. Včera navíc vystoupila ze zastupitelského klubu hnutí ANO 2011. Jako důvod uvedla například fakt, že koalice prosazovala veřejnou volbu členů rady.

19.08 Juraj Thoma (HOPB) navrhl na post primátora Jiřího Svobodu (ANO 2011). Petr Podhola (ČSSD) navrhl jako kandidátku na primátorku Elišku Richtrovou (ANO 2011). "V čele města by měla stát osoba, která je faktickým vítězem komunálních voleb. A tím je dáma, která stála na kandidátní listině hnutí ANO a získala nejvíce preferenčních hlasů ze všech kandidátů," zdůvodnil Petr Podhola svůj návrh.

19.06 Po sedmi hodinách od začátku jednání schválili zastupitelé, že členy rady včetně primátora a náměstků zvolí veřejně.

Ustavující jednání českobudějovického zastupitelstva, pátek 21. listopadu. Na snímku Miroslav Joch.18.36 Slavoj Dolejš (TOP 09) navrhl veřejnou volbu členů rady. Jan Zahradník (ODS) podal protinávrh, aby zastupitelé volili primátora tajně. Tento protinávrh se ale s ohledem na schválený jednací řád ukázal jako zbytečný, neboť jestliže zastupitelé neschválí návrh na veřejnou volbu, bude se automaticky volit tajně. Jan Zahradník svůj návrh nakonec stáhl.

18.33 České Budějovice budou mít v příštích čtyřech letech jedenáct radních. Nyní zastupitelé rozhodují o tom, zda primátora a jeho náměstky budou volit veřejně, nebo tajně.

18.28 Členy návrhové komise se po hlasování zastupitelů stali Jiří Šesták (HOPB), Miroslav Joch (ČSSD), Jan Zahradník (ODS), Kamil Calta (TOP 09), Jaromír Talíř (KDU-ČSL) a Viktor Lavička (ANO 2011).

18.26 Zastupitelé zvolili členy volební komise. Sociální demokraté, ODS ani KSČM do volební komise své kandidáty na protest proti schválenému jednacímu řádu zastupitelstva nakonec nenominovali.

18.20 Zastupitelé schválili změnu jednacího řádu zastupitelstva tak, jak ji navrhly koaliční strany. "Byl jsem navržen za klub ČSSD do volební komise. Ale protože tento jednací řád považuji za velmi špatný, žádám, abych byl z volební komise vyškrtnut," řekl Petr Podhola (ČSSD).

18.17 Zastupitelé hlasovali o opozičních protinávrzích ke koaličnímu návrhu na změny v jednacím řádu. Ani jeden z protinávrhů nebyl přijat.

18.00 Juraj Thoma coby předsedající schůze zastupitelů upřesnil protinávrhy Michala Šebka (ODS), Vítězslava Ilka (ČSSD), Ivana Nadberežného (KSČM) a Stanislava Křídy (KSČM) týkající se změn v jednacím řádu zastupitelstva. 

17.50 Přestávka skončila. Michal Šebek (ODS) přišel s návrhem, aby změny v jednacím řádu platily až od 1. 1. 2015, nikoliv okamžitě po schválení, jak to navrhují strany koalice. Také zmínil, že by se mělo o všech navržených kandidátech na primátora hlasovat jednotlivě.

17.28 Předseda klubu KSČM Ivan Nadberežný žádá o další patnáctiminutovou přestávku na jednání svého klubu. Rokování zastupitelů bude pokračovat ve tři čtvrtě na šest.

17.10 Z rekonstruované Samsonovy kašny na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích začala tryskat voda. Na znamení zvolení nového primátora Českých Budějovic to ale nebylo. Jednání se ke konci rozhodně nechýlí. Přestávka sice skončila, ale zastupitel Jaroslav Mach (ČSSD) požádal o další patnáctiminutovou přestávku na jednání klubu ČSSD. Juraj Thoma vyhověl. "Pište si, kolik má kdo přestávek, při opakovaných žádostech už rozhoduje zastupitelstvo," poznamenal Juraj Thoma směrem k zapisovatelce.

16.55 Je vyhlášena další patnáctiminutová pauza.

Ustavující zasedání českobudějovického zastupitelstva, pátek 21. listopadu. Na snímku Ivo Moravec.16.47 Juraj Thoma zrekapituloval, že zastupitelé už několik hodin jednají o změně jednacího řádu, která spočívá v tom, že kromě tajné volby lze představitele města volit i veřejně. "O způsobu volby ale zastupitelé rozhodnou před každým hlasováním," vysvětlil Juraj Thoma. Klub zastupitelů ODS požaduje další patnáctiminutovou přestávku. "Chápu, že se všichni občas díváme na přenosy z Poslanecké sněmovny, když nemůžeme spát a chceme se pobavit, ale sem bychom to zavlékat nemuseli," reagoval na tento požadavek Juraj Thoma. "Zvažte dehonestující prohlášení směřující k Poslanecké sněmovně," apeloval na předsedajícího od řečnického pultu poslanec a zastupitel Jan Zahradník.

16.42 Pauza skončila. O přestávce odešel z galerie jeden z posledních občanů, kteří rokování zastupitelů přihlíželi. "Kvůli rodinným povinnostem už tu déle být nemůžu," zmínil Zdeněk Solfronk. K jednání zastupitelstva poznamenal, že očekával větší řečnickou aktivitu zastupitelů zvolených za hnutí ANO, když už se několik hodin debatuje o změně jednacího řádu, jehož předkladatelem fakticky bylo toto hnutí. "Debatu dosud řídil jen končící primátor Juraj Thoma," doplnil Zdeněk Solfronk, jenž v minulosti jednání zastupitelů už několikrát přihlížel, například když se jednalo o obchvatu města.

16.28 Juraj Thoma, který předsedá schůzi zastupitelů, vyhlásil desetiminutovou přestávku.

16.23 Jiří Svoboda, jenž se podle koaliční smlouvy má stát primátorem, kritizoval protahující se jednání zastupitelů. "Je to jako televizní přenos z parlamentu. Jinak se tomu říká obstrukce," poznamenal.

16.20 "Já musím brát pravidelně prášky, ale ráno jsem si je nevzal, tak doufám, že uděláte přestávku," řekl u řečnického pultu zastupitel Petr Braný (KSČM).

16.05 U řečnického pultu v jednacím sále zastupitelstva se střídají řečníci zejména z ODS a ČSSD, tedy ze stran, které podle uzavřené koaliční smlouvy mají zůstat v opozici. Upozorňují na údajné chyby v jednacím řádu, který ke schválení navrhla koalice. "Pane Svobodo, to se tak bojíte, aby volba byla tajná?" vznesl otázku volební lídr ČSSD Miroslav Joch.

15.53 Zastupitelský klub ANO už má o členku méně. Ve čtvrtek z něj vystoupila Eliška Richterová. Na dotaz Deníku, jestli bude kandidovat na post primátorky proti Jiřímu Svobodovi, odpověděla, že sama takový návrh nevznese. V otázce změny jednacího řádu hlasovala proti, narozdíl od klubu ANO. "Veřejná volba by byla méně demokratická, než tajná. Vracíme se tím o 25 let zpátky," zdůvodnila. Dodala, že i v dalších hlasováních se bude rozhodovat podle sebe, a ne podle klubu ANO.

15.38 Nyní je nutné schválit jednací řád zasedání. Znovu se tedy zastupitelé vrací k navrhované změně. "Dosavadní jednací řád přinášel pouze tajnou volbu. Navrhovaná změna předpokládá volbu tajnou i veřejnou. Vždy ale musí být předem ještě schváleno, že se bude hlasovat veřejně," uvedl Juraj Thoma.

Ustavující zasedání českobudějovického zastupitelstva, pátek 21. listopadu. 15.26 Zastupitelé schválili program jednání. Bude se znovu probírat i navrhovaná změna jednacího řádu.

15.15 Je vyhlášena pauza.

15.07 Jan Zahradník navrhuje, aby byl návrh na změnu jednacího řádu stažen a zastupitelstvo mělo normální průběh.

15.00 Rozprava skončila. Zastupitelé se ale nadále vrací k možným způsobům hlasování.

14.57 Vystupuje Ivo Moravec (Občané pro Budějovice). "Vůbec se mi nelíbí, jak se tady jednotliví pánové začínají oslovovat. Připadám si jako v putyce. Myslím, že bychom se měli vrátit ke slušnému oslovování," uvedl.

14.50 Opozice dále tvrdí, že nejde o způsob volby, ale vadí jí, že návrh na změnu jednacího řádu dostala na poslední chvíli. Nepovažuje to za fair-play jednání.

14.48 Vystupuje zastupitel za ANO Roman Kubíček. "Já jsem zvyklý věci dodržovat a je mi jedno, jaká bude volba. Pojďme se pohnout dál, ta diskuse se bude točit pořád dokola," zdůraznil.

14.46 Petr Podhola (ČSSD) uvádí, že jej mrzí, že by se mělo hlasovat veřejně. "Volby, které vždy byly tajné, chceme skutečně nahradit veřejnými? To skutečně chceme udělat? Prosím, zvažme to," řekl. Odkázal dokonce k 17. listopadu.

14.38 Jan Zahradník (ODS) se obrací k hnutí ANO. "Čouhá z toho jak sláma z bot, že i těch osm placených funkcí, které chystáte, je málo. Je tu zřejmě ještě několik zhrzených a hrozí, že s vámi nebudou hlasovat. Proto si je chcete zkontrolovat. My se budeme snažit odvrátit změnu jednacího řádu," uvedl.

14.20 Jednání znovu začalo. Stanislav Rataj, bývalý zastupitel, který přišel sledovat zasedání, uvedl, že je vidět absolutní nezkušenost hnutí ANO, které není schopné obhájit si svůj návrh a silná opozice využila toho, že se semkla a postavila se jednotně proti změně. "Podle mě je ale také hloupost předkládat takovou změnu, aniž by se projednávala předem v klubech," doplnil.

13.59 Je vyhlášena dvacetiminutová pauza. Petr Podhola odchází do obřadní síně oddat svatbu.

13.57 "Je to nedůstojné, trapné. Jestli nás tihle lidé mají zastupovat, tak se nedivím, že občané přestávají chodit k volbám. Na zastupitelstvu jsem poprvé a jsem konsternovaný. Uplynuly dvě hodiny a ještě nevíme, kdo bude primátor," komentoval Petr Lavička z Českých Budějovic debatu opozice vůči změně jednacího řádu.

Ustavující zasedání českobudějovického zastupitelstva, pátek 21. listopadu. Na snímku Petr Podhola.13.55 První občané se již zvedli a odcházejí ze zasedání. "Takovou šaškárnu jsem nečekal," komentuje Ivo vlasatý. "Teď už je jasné, že se ke slovu nedostanu. Před zahájením jsem mluvil s Jurajem Thomou a domluvili jsme se, že jim to pošlu písemně," dodal s tím, že je mu líto, že zastupitelé chtějí přidávat body na program jednání, ale pro veřejnost prostor přidat nechtěli. "Až jim budu psát, tak se rozepíšu, když vidím, jak to chodí," řekl.

13.47 V debatě dále vystupují zástupci opozice, někteří již podruhé. "Jak je možné, že je nám teprve pět minut před zastupitelstvem předložen materiál. Je to nátlaková forma jednání. Nepřináší to důvěru," řekl Jaroslav Mach (ČSSD). Miroslav Joch vyzývá koalici, aby vysvětlila, co je cílem změny jednacího řádu.

13.38 Petr Podhola (ČSSD) vyzval Jiřího Svobodu (ANO), aby vysvětlil, proč koalice s návrhem přišla.

13.36 Ivan Nadberežný (KSČM): "Toto nepodpoříme, je to další faul ve hře. V minulosti jsme se o všech změnách dozvěděli předem od předsedů klubu. Dnes jsme měli dvacet minut přestávku na porady klubů, tak proč jsme návrh na změnu jednacího řádu nedostali tehdy?"

13.32 Juraj Thoma upozorňuje, že i když bude přijat návrh na změnu jednacího řádu, stejně bude muset zastupitelstvo odsouhlasit jakoukoli veřejnou volbu. Jinak je volba tajná.

13.20 Michal Šebek (ODS): "Kladu si otázku, proč tu o tom debatujeme. Odstupující primátor předkládá návrh, podle kterého má toto nové zastupitelstvo pracovat. Kolik mi dáváte času na jeho prostudování? Kolik mi dáváte času, abych se ujistil, že je v souladu se zákonem o obcích? Ať nový návrh předloží nové vedení města. Proč nám má odstupující primátor říkat, jak máme pracovat?"

Ustavující zasedání českobudějovického zastupitelstva, pátek 21. listopadu. 13.14 Začala debata o změně jednacího řádu. Jan Zahradník se pozastavuje nad tím, že koalice nechce tajnou volbu. "Chcete porušit tradici a o personálních otázkách hlasovat veřejným způsobem. Já v tom spatřuji jen vaší vzájemnou nedůvěru. Jak vám my občané máme věřit, že budete správně spravovat město, když si nevěříte ani navzájem," řekl.

13.10 Zastupitelé schvalují program zasedání.

13.05 Na zasedání se přišla podívat Marta Bernatová. "Zajímá mě to, chci tady být celou dobu. Možná pak budu muset zpět do práce, ale čas jsem si na to udělala," řekla.

13.03 Zastupitelé zaplňují sál.

12.49 V jednacím sále zastupitelstva čekal od 12 hodin Ivo Vlasatý, volební lídr Pirátů, který řekl, že chce vystoupit na zastupitelstvu, aby vysvětlil, proč koalice Zelených, pirátů a dalších stran podala protest proti volebnímu výsledku. Dorazil také bývalý zastupitel za ODS Vladimír Brůha a zhruba dvacet občanů.

12.36 Začíná dvacetiminutová pauza na porady zastupitelských klubů.

12.34 Ke složení slibu Juraj Thoma všechny vyzýval jménem a oslovením pan/paní bez akademického titulu. Výjimkou byli poslanci a senátoři, které tituloval touto funkcí. Skládání slibu skončilo.

12.11 Dosavadní primátor Juraj Thoma informuje o výsledcích voleb v Českých Budějovicích. Přítomno je všech 45 zastupitelů.

12.07 Zazněla státní hymna, zasedání začíná.

11.59 Zastupitelé stále přicházejí a debatují. Asi polovina se jich už usadila. Martina Pechová, která čas od času hraje v obřadní síni na svatbách, už začala hrát.

11.53 Do obřadní síně českobudějovické radnice přichází 45 nově zvolených zastupitelů města.

11.40 V poledne začne ustavující zasedání nového budějovického zastupitelstva. Všichni členové nejprve v obřadní síni složí slib.