Od října začne v Českých Budějovicích neobvyklé hlasování. Občané mohou podpořit projekty, které navrhla veřejnost.

„Podáno bylo 51 projektů, 45 jich prošlo kontrolou formální správnosti, 35 z nich získalo hlasováním podporu pro postup do dalšího kola a 23 dostalo osvědčení o proveditelnosti a právě tyto budou vystaveny na náměstí Přemysla Otakara II. a od října se bude o nich hlasovat. Většinou se týkají nových dětských hřišť a sportovišť, výsadby městské zeleně, ale třeba i pořádání kulturních akcí,“ říká první náměstek primátora Juraj Thoma.

Do hlasování se mohou od 1. října 2020 zapojit občané starší 18 let s trvalým bydlištěm v Českých Budějovicích. Každý bude mít k dispozici dva hlasy – jeden pro malý a jeden pro velký projekt. „Rád bych veřejnost také pozval na již zmíněnou výstavu projektů, která bude k vidění od 18. září do 2. října přímo na náměstí Přemysla Otakara II.,“ dodává Juraj Thoma.

Vítězné projekty chce město podpořit z vyčleněné části městských peněz, z takzvaného participativního rozpočtu.