Hypermarket Albert v Českých Budějovicích ve Strakonické ulici 9. dubna 2023 otevřel naposledy před rekonstrukcí, která má trvat do podzimu. Od 10. dubna má zavřeno a kvůli rekonstrukci a přestavbě areálu na retail park budou muset řidiči vyklidit i parkoviště u hypermarketu.

Branišovská už pár dnů slouží

V Českých Budějovicích už ale před několika dny skončila dopravní omezení na křižovatce Branišovská - Milady Horákové, která dostala podobu kruháče. Od křižovatky už se také staví nová komunikace směrem k ulici Na Sádkách.

Budova pobočky pošty v Českých Budějovicích v Nemanicích.
Pošta je ochotna jednat a měnit rušené pobočky. Na jihu jich má zmizet osmnáct

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu povolil v Českých Budějovicích úplnou uzavírku pozemní komunikace v ulici Šípková, konkrétně v její slepé části od odbočky do ulice Na Sádkách, a to od 10. dubna do 28. dubna 2023. Důvodem je rekonstrukce povrchu vozovky. Po celou dobu úplné uzavírky bude lokalita, včetně všech dotčených pozemních komunikací objízdných tras, řádně označena dopravním značením.

Pozor v Nádražní

Odbor dopravy a silničního hospodářství magistrátu stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci v ulici Nádražní. Důvodem je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při realizaci přípojek vodovodu a kanalizace pro nový bytový dům, který stojí nedaleko od křižovatky Rudolfovská x Nádražní. Tato úprava poměrně výrazně omezí provoz v termínech: 7. 4. – 10. 4. 2023, 11. 4. - 13. 4. 2023.

Zkouška na křižovatkách

Kvůli zkouškám elektrického vedení, které bude provádět firma EG.D. dojde k několika přerušením dodávek energie:
v úterý 11. 4. 2023 v čase 12 až 14 hod. dojde k přerušení dodávky elektrické energie a tím k vypnutí světelné signalizace Pražská x Horní / H. Kvapilové;
v pátek 14. 4. 2023 v čase 12 až 14 hod. dojde k přerušení dodávky elektrické energie a tím k vypnutí světelné signalizace na křižovatce Nádražní x Rudolfovská;
v úterý 18. 4. 2023 v čase 11.30 až 14.30 hod. dojde k přerušení dodávky elektrické energie a tím k vypnutí světelné signalizace na křižovatce Lidická x náměstí Bratří Čapků.

Při vstupu nás vítali koníci.
Jarmark, zvířata i řemeslo. Na statku vedle zříceniny hradu v Borotíně to žije

Proto by měli řidiči, cyklisté a chodci v těchto místech věnovat provozu zvýšenou pozornost a řídit se dopravním značením. Odstávka napájení je z důvodu provádění plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy EG.D. nebo v jeho ochranném pásmu (rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce). Termín přerušení dodávky elektrické energie určuje výhradně distributor.

Nové Roudné

V Rožnově už radnice zahájila obnovu ulice Na Děkanských polích, která potrvá do října 2023. Součástí rekonstrukce je výstavba nových nebo obnova stávajících inženýrských sítí. Z těchto důvodů musí být dotčená ulice úplně uzavřena. Pro majitele nemovitostí bude vjezd umožněn takto:

ulice U Kapličky – vjezd motorovými vozidly po provizorní komunikaci přes staveniště ve směru od Plavské, nebo od Otakara Březiny, podle postupu stavebních prací.

ulice Na Hraničkách, Na Děkanských polích a Velešínská – bude částečně umožněn vjezd přes staveniště opět podle konkrétního postupu stavebních prací a také po domluvě se stavbyvedoucím.

V Temelíně od 11. dubna

V obci Temelín bude zahájena předáním staveniště 11. dubna 2023 rekonstrukce křižovatky na vjezdu do obce poblíž místní restaurace. Práce budou rozděleny do dvou etap a hotovo má být do konce července. Pro osobní dopravu povedou objížďky po místních komunikacích. Nové řešení křižovatky má hlavně nabídnout zvýšení bezpečnosti a přehlednější situaci v místě.

Havlíčkova kolonie

Obnova kanalizace a vodovodu uzavře budějovickou ulici Na Nábřeží v úseku ulic Marie Vydrové a Havlíčkova. Přechodná uzavírka začne v druhé polovině března a potrvá do července. Objízdná trasa není stanovena. Zhotovitelem je Akord – stavební a obchodní společnost, s.r.o.

Natáčení seriálu Volha se odehrávalo přímo v prostorách textilky Jitex a jejím nejbližším okolí.
Divácký hit z jihu. Seriál Volha natáčeli Hádek, Holubová a Klepl v Písku

Omezení dopravy přinese i stavba nové transformační stanice u Mánesovy ulice. Rozvodna, jejíž stavba pro společnost EG.D už začala, bude stát na rohu ulic Mánesova a U Elektrárny a dokončena by měla být v příštím roce. Její výstavba včetně tříkilometrového přívodního vedení si vyžádá investice ve výši přes 300 milionů korun. Jedná se o stavebně i technologicky náročnou stavbu a bude prováděna v šesti etapách. Dotkne se ulic Ke Špačkům, Osiková, Františka Halase, Křižíkova, Polní a U Elektrárny. Každá etapa bude vyžadovat dopravní opatření, která omezí průjezdnost v dané lokalitě včetně pohybu osob a cyklistů.

Branišovská nebo Lidická

Trvá uzavírka, kvůli které neprojedete aktuálně z Budějovic na Včelnou přímo z Lidické, kde se dokončuje stavba velké kruhové křižovatky pro Jižní tangentu. Objížďka je vedena z Lidické po části Jižní tangenty k silnici I/3 a odtud ke sjezdu na Včelnou a naopak.

V jižních Čechách je například aktuálně na Písecku uzavřena také silnice ze Záhoří do Zvíkovského Podhradí.