Náročná rekonstrukce ulice U Malše v Českých Budějovicích je v plném proudu. Součástí komplexních stavebních úprav, které zahrnují nový povrch komunikace, výstavbu chodníků, veřejného osvětlení nebo zřízení parkovacích stání, je i obnova vodovodu a kanalizace. Kvůli napojení nemovitostí ze stávajícího vodovodu na takzvaný suchovod, budou ve čtvrtek 2. září přerušeny dodávky pitné vody.

„Než bude vyměněno stávající vodovodní potrubí za nové, umožní suchovod zásobování obyvatel pitnou vodou. Po dobu nezbytně nutnou pro přepojení ale musíme přistoupit k odstávce dodávek pitné vody, která se týká celé ulice U Malše. Lidem bude na místě k dispozici cisterna. Děkujeme jim za pochopení a trpělivost,“ řekl Ondřej Koupal, vedoucí provozního střediska České Budějovice společnosti ČEVAK, která vodohospodářský majetek statutárního města spravuje.

Doplnil, že z vodohospodářské oblasti bude součástí stavby výměna zhruba 200 metrů vodovodního řadu a dalších 173 metrů přípojek. Stejně tak se dočká obnovy i kanalizační sběrač, jehož betonové potrubí je na hranici své životnosti, včetně domovních přípojek.

Sibiřský Bavor ve své kanoi.
Od sousedů: 1072 dětí nešlo do školy, u Straubingu "útočili" špačci na auta

Příprava i samotná rekonstrukce ulice U Malše je obtížná, mimo jiné i vzhledem k zajištění dopravní obslužnosti celé lokality a blízkosti polikliniky, kam denně míří stovky pacientů. Investorem celé akce za bezmála 14,5 milionu korun je město České Budějovice. „Věřím, že současná omezení, která si s sebou nese každá takováto akce, obyvatelům vynahradíme fungující infrastrukturou a celkově příjemnějším prostředím,“ řekl náměstek primátora Petr Holický.

Doplnil, že práce by měly skončit v první polovině ledna příštího roku.

V jižní části města se nyní rekonstruuje také ulice Šumavská a město spolu s krajem pracují na další etapě rekonstrukce Plavské ulice a ulice L. M. Pařízka.