Neobvyklou podívanou poskytuje v těchto dnech rybník Bagr, relativně malá vodní nádrž v budějovickém parku Stromovka. Hladinu brázdí nafukovací člun a skupina vědců zatahuje v nevelké hloubce zhruba jednoho metru klasické rybářské sítě s plováky. Od 14. do 16. srpna totiž vědci z Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd ČR zjišťují v Bagru složení a množství ryb. „Používáme jak aktivní lovné metody, jako jsou různě velké zátahové sítě během dne a v noci, tak pasivní metody jako vrše a tenatové sítě, které budou ve vodě instalovány přes noc,“ říká Petr Blabolil z Hydrobiologického ústavu s tím, že zároveň vyberou nejlepší metodu ke vhodnému monitoringu a případným odlovům v nadcházejících letech.

Cílem odlovů je zjistit přesné složení rybí obsádky a její populaci v budoucnu regulovat nebo dokonce úplně slovit a nasadit ryby v novém složení. Město totiž chce upravit nádrž ke koupání. Teď je tu příliš řas a sinic. Prostřednictvím rybí obsádky nebo i regulací přítoku z Vltavy to lze změnit. Snahou bude i zlikvidovat nevítaného vetřelce ze zámoří.

Na černém seznamu

„Byl tu potvrzen i výskyt populace invazivní slunečnice pestré, což je ryba původem ze Severní Ameriky šířící se po Evropě, která figuruje na černém unijním seznamu a nesmí se vypouštět do volných vod,“ upozorňuje Petr Blabolil. Hydrobiolog dodává, že ryba je útočná, žravá a velmi aktivní při obraně svého hnizda. Při pocitu ohrožení jsou větší jedinci schopni zaútočit třeba i na nějakého potápěče nebo plavce. „Bavíme se o rybě velikosti pěti centimetrů,“ říká Petr Blabolil k možné velikosti útočníka s tím, že u nás dorůstá ryba deseti centimetrů, v Severní Americe mají jedince ještě větší.

Kontrolní odlov v rybníku Bagr. Candát by byl jako vrcholový predátor v nádrži žádoucí ve větším počtu.Kontrolní odlov v rybníku Bagr. Candát by byl jako vrcholový predátor v nádrži žádoucí ve větším počtu.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Jak se slunečnice pestrá do Bagru dostala, není jisté. Mohla být někým nechtěně nebo neoprávněně vysazena. Problematická je tím, že vytlačuje původní druhy, ale sama vzhledem k velikosti ani nemůže sloužit jako trofejní ryba. Mohla také připlavat od Vltavy, se kterou je Bagr spojen náhonem. K nejhojněji zastoupeným druhům patří v Bagru okoun říční do velikosti 10 cm, dále pak plotice obecná nebo cejn velký. Při kontrolním odlovu se objevil i jelec tloušť. „To je potravinově extrémně plastická ryba,“ zmínil Petr Blabolil s tím, že se živí rostlinnou potravou, ale může se chovat i jako dravec. Dravčí sklony se v Bagru objevují i u plotice. Neloví jiné ryby, ale živí se třeba krásnoočkem. To patří k zooplanktonu. Mělo by ale sloužit spolu s podobnými organismy jako zooplankton k regulaci fytoplanktonu (řasy a sinice). Fytoplankton totiž způsobuje známé zelené zbarvení vody a třeba i možné alergické reakce. Voda pak není vhodná ke koupání.

Chybí dravci

Složení rybí obsádky Bagru není podle Petra Blabolila vhodné. Nádrž je přerybněná a ryby požírají zooplankton nad únosnou mez. Vrcholových predátorů, jako třeba candáta, který by požíral ryby, je přitom v nádrži málo. Dalším problémem je nadměrný přísun fosforu. Podle profesora Jaroslava Vrby z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity je možný postup takový, že by se zlikvidovala současná rybí obsádka, zřejmě slovením, nádrž se vyčistila od bahna a pak by se měl vyřešit i způsob napájení, aby se do nádrže nedostávaly nekontrolovaně nežádoucí druhy ryb a omezilo se nadměrné množství fosforu v nádrži. I když se do budoucna nedá vyloučit, že třeba na kachním peří by se do nádrže znovu dostaly jikry nežádoucích druhů ryb.

Ilustrační foto
Houbaři, pozor, klíšťata už letos nakazila desítky lidí

Současný průzkum Bagru iniciovalo město. Ačkoli se Bagr nachází ve veřejném lesoparku nedaleko centra, z odborného hlediska byl doposud značně přehlížen. Příležitostně rybí obsádku sledovali studenti Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity během praktických biologických kurzů. Mezi nimi byla i Michaela Dvořáková, která nádrž podrobně zkoumala během své bakalářské práce pod vedením Petra Blabolila. Až tato práce přinesla detailnější údaje.

Lepší využití Bagru

„Současný průzkum byl zahájen na základě dat z bakalářské práce, kterou jsem shodou okolností oponoval. Na základě rešerše informací a výsledků z této práce, monitoringu kvality vody a doplňujícího monitoringu rybí obsádky navrhne město ve spolupráci s odborníky soubor opatření, která by měla vést ke zlepšení kvality vody, a tím ke zlepšení využití nádrže Bagr,“ říká vedoucí odboru ochrany životního prostředí magistrátu Radek Kyrian.

„Tato akce je pro mne významná hned v několika rovinách. Jako obyvatelka Budějc vítám všechny kroky, které povedou k vyčištění Bagru a jeho širší využitelnosti. Jako politička si velmi vážím synergie a spolupráce mezi magistrátem, vědeckou obcí a veřejností. A jako Pirátka oceňuji rozhodování na základě dat a podložených informací, nikoli dojmů. Informace, které získáme, budou využity k výběru nejvhodnějších opatření jak po stránce finanční i odborné, tak z hlediska prospěchu veřejnosti,“ uvedla náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková (Piráti).

Měření vodohospodářů

Vodohospodářská laboratoř státního podniku Povodí Vltavy z Budějovic monitoruje kvalitu vody nádrže Bagr a jejího přítoku od března. Odběr vzorků se provádí v pravidelných čtrnáctidenních intervalech. Cílem je zjistit zejména sezónní vývoj živinového zatížení této nádrže, které má rozhodující vliv na tzv. zelenání vody způsobené rozvojem sinic a řas (obecně fytoplanktonu). Klíčový je z tohoto pohledu zejména fosfor, který se do vody dostává nejčastěji z odpadních vod a z uměle hnojených polí.

Kontrolní odlov v rybníku Bagr.Kontrolní odlov v rybníku Bagr.Zdroj: Deník/Edwin Otta

„Na základě doposud získaných výsledků překračuje průměrná koncentrace fosforu v nádrži o více než 20 % nejvyšší přípustnou koncentraci celkového fosforu (0,05 mg/l) pro vodárenské a rekreačně využívané nádrže dle nařízení vlády 401/2015 v aktuálním znění. V případě hlavního přítoku je tento limit překročen v průměru o více než 35 procent,“ říká Jan Potužák z Povodí Vltavy. Přestože množství fosforu dosahuje relativně vysoké úrovně, na celkovém množství (biomase) fytoplanktonu se to doposud nikterak extrémně neprojevilo. Za pozornost však stojí významný nárůst množství potenciálně hygienicky rizikových sinic v průběhu července. Na počátku srpna již sinice tvořily hlavní složku společenstva fytoplanktonu a předpokládá se jejich další rozvoj.

Ke snížení přísunu živin do Bagru přes přítok vody by mohlo přispět i vytvoření dostatečně kapacitního mokřadu či vhodného typu kořenové čistírny v přítokové části, což by plnilo nejen funkci estetickou, ale zároveň by se přirozenými biologickými procesy odstraňovaly živiny, čímž by docházelo ke zlepšení kvality přitékající vody. Takovýto prvek by současně podpořil i biodiverzitu vodních a mokřadních rostlin a živočichů. Vyčistit by se měly břehy a vytvořit písečná pláž pro zvýšení atraktivity místa a různorodosti prostředí.

Zdroj: Edwin Otta