Jeho pětileté funkční období začne 1. července. „Chci rozvíjet dosud nevyužitý potenciál evoluční biologie a ekologie, které budou reagovat na problémy globálního významu a udržitelnosti života na Zemi. Vedle biomedicínského výzkumu je to další pilíř moderní vědy o živé přírodě,“ říká.

V organizaci a řízení vědy má Libor Grubhoffer dlouhodobé zkušenosti. V letech 1994 – 2002 řídil Parazitologický ústav AV ČR, sedm let vedl Biologickou (posléze Přírodovědeckou) fakultu Jihočeské univerzity a v období let 2012 – 2016 byl rektorem Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.