Expozici už od loňského podzimu navštívilo ve vestibulu hvězdárny přes deset tisíc zájemců a bude prodloužena až do 30. března 2012. 

Jak upozornila ředitelka hvězdárny Jana Tichá, díky vstřícnosti převora Cisterciáckého opatství ve Vyšším Brodě a Jihočeského muzea budou prodlouženy i zápůjčky jejich exponátů, například hvězdných glóbů.

"Doba posledních Rožmberků patří k nejvýznamnějším obdobím rozvoje astronomie v celé Evropě. Proslulí učenci působili jak na císařském dvoře Rudolfa II., tak zároveň na dvorech rožmberských velmožů. Johannes Kepler, objevitel zákonů nebeské mechaniky, německý astronom a astrolog, dedikoval jeden ze svých spisů na téma hvězdopravectví Petru Vokovi z Rožmberka," zmínila k výstavě ředitelka hvězdárny Jana Tichá. Doplnila, že hostem Petra Voka byl i Keplerův předchůdce Tycho Brahe.

Další známá osobnost té doby, anglický učenec John Dee, matematik a alchymista působil na dvoře Viléma z Rožmberka. Vzácné astronomické sbírky, přístroje a spisy obsahovala rožmberská kunstkomora a knihovna.

Výstava o hvězdářství ve vestibulu je volně přístupná.

Ve hvězdárně a planetáriu také připravili na dobu jarních prázdnin řadu populárně naučných pořadů o vesmíru včetně promítání filmů pro děti, třeba o životě astronautů v kosmu.