Z důvodu zjištění defektoskopických závad a špatného rozchodu koleje v přejezdu bude ve čtvrtek 18. 3. 2021 od 7 hodin havarijně uzavřen železniční přejezd P1123 v ul. Říční / Ke studánce, zastávka N. Hodějovice na trati České Budějovice - Č. Velenice. Průjezd vozidel má být opět umožněn 19. 3. 2021 od 20 hodin. Objízdná trasa je značena po Novohradské a ulicemi Ke Špačkům a Říční.

Lucie Kladrubská
Nůžky Lucie Kladrubská ke vstřelení gólu nepoužívá, má je v ruce

V Českých Budějovicích musejí řidiči nadále počítat například s omezením v ulici Matice školské v úseku Lidická – Tylova, kde se realizuje rekonstrukce NTL plynovodu a přípojek. Všechny práce mají skončit 11. 4. 2021.

V Nových Hodějovicích platí úplná uzavírka pozemní komunikace v ulici Pod Drahou mezi křižovatkou s ulicemi Pod Drahou a Za Tratí. Důvodem je realizace stavby dálnice D3 Úsilné – Hodějovice, konkrétně úprava komunikace pro následující vedení objízdné trasy. Termín této uzavírky je od 10. března do 4. dubna 2021.