K 15. prosinci by měla být hotova „evidence“ současného stavu, která zahrne i aktuální podobu příprav různých projektů.

Podle náměstka primátora Juraje Thomy požaduje nový územní plán zákon a dává městu termín do konce roku 2022. Časově náročný projekt je nyní v první fázi. K novému územnímu plánu Českých Budějovic už se sešla pracovní skupina jmenovaná radou města. Zastoupeny jsou přímo některé odbory magistrátu, ale zasedá v ní například i předseda komise rady města pro architekturu. Práce jsou ve fázi průzkumů a rozborů.

Zároveň běží na základě současného územního plánu Českých Budějovic příprava některých projektů jako třeba velké obytné výstavby u Vrbenské ulice. Vlastník pozemků by chtěl obytnou výstavbu realizovat i u Mladého na rozloze zhruba deset hektarů.

Zhruba deset hektarů polí u budějovické čtvrti Mladé, nedaleko lokality U Špačků, by se mohlo v blízké budoucnosti přeměnit ve stavební pozemky pro rodinné domy. Podle náměstka primátora Juraje Thomy jde už od roku 2006 o území, které je pro bytovou výstavbu určené jako územní rezerva.

Vlastník pozemků nyní požádal o změnu územního plánu. Ta by měla umožnit individuální bytovou výstavbu i s doprovodnými funkcemi, třeba dětským hřištěm. Rada města už se s žádostí seznámil a postoupila ji k vyjádření zastupitelům.

Je možné, že při projednávání ale budou vzneseny požadavky, na některá doplnění návrhu. Náměstek primátora Ivo Moravec zmínil, že si všiml při jednání územních komisí rady města, že by lidé v Mladém uvítali vznik podobného parku jako je ve Čtyřech Dvorech. Náměstek primátora Viktor Lavička zase připomněl, že je nutné dobře vyřešit dopravní napojení lokality. „Musíme napřed vyřešit infrastrukturu, teď tam není,“ upozornil Viktor Lavička s tím, že by se město nemělo dostat do podobných problémů jako v ulici Na Zlaté stoce. Tam už bytová výstavba probíhá, ale dopravní změny, které předpokládal územní plán, se zdaleka nerealizovaly.

O změnu územního plánu požádal také vlastník bývalé výměníkové stanice na okraji sídliště Máj u silnice na Zavadilku. Chtěl by zde realizovat bytový dům. I tento návrh poputuje do zastupitelstva.

V Českých Budějovicích se nyní také začal zpracovávat nový plán, který zákon požaduje do konce roku 2022. Podle náměstka primátora Juraje Thomy se při zahájení prací hovořilo o tom, jestli přípravná fáze tvorby nového územního plánu by měla být spíše direktivní nebo participativní. Jinými slovy, jak velká možnost k vyjádření už při prvních krocích má připadnout veřejnosti.

Sám Juraj Thoma je příznivcem co největšího zapojení občanů. „Nemá smysl rozpracovávat cokoliv a čelit tam nelibosti,“ zdůrazňuje Juraj Thoma s tím, že je několik různých nástrojů jak dát veřejnosti příležitost k vyjádření.

Do poloviny letošního prosince má být hotov přípravný dokument k novému územnímu plánu, zahrnující aktuální situaci ve městě i rozvojové plány.